Actele administrative

Ce se înțelege prin noțiunea de act administrativ ?

Potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice.

În România există o serie de acte administrative emise de autoritățile / instituțiile publice, cum ar putea fi: un certificat de urbanism prin care se instituie anumite limitări / condiționări, o autorizație de construire, o decizie de impunere, o decizie de angajare a răspunderii solidare pentru obligațiile debitorului etc.

Trebuie subliniat că nu orice act emis de o autoritate / instituție publică reprezintă un act administrativ.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în domeniul actelor administrative, constând, printre altele, în:

  • identificarea normelor incidente în cazul actului primit de dumneavoastră;
  • stabilirea dacă actul în discuție reprezintă sau nu un act administrativ;
  • prezentarea efectelor juridice ale actului în ceea ce vă privește.

Echipa DPA Legal