Revendicarea unui imobil naționalizat de la o societate comercială

Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat cu succes un proces de revendicare imobiliară având ca obiect un imobil naționalizat, proces inițiat de moștenitorii fostului proprietar împotriva unei societăți comerciale.

În perioada 1945-1989 regimul comunist instaurant în România a procedat la naționalizarea multor imobile aflate în legala proprietate a diverselor persoane fizice și juridice.

O parte din aceste imobile au fost date în folosința fostelor întreprinderi de stat care, începând cu anii 1990, au fost transformate în societăți comerciale pe acțiuni.

Într-o prima fază post – comunistă noua legislație din România a permis fostelor întreprinderi de stat, transformate în societăți comerciale pe acțiuni, să obțină transformarea dreptului de folosință asupra terenurilor preluate de la foștii proprietari într-un drept de proprietate în baza emiterii unor certificate de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

În urma obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate o parte din societăți au procedat la înstrăinarea terenurilor.

Într-o a doua fază post – comunistă legislația din România a permis foștilor proprietari deposedați, respectiv moștenitorilor acestora să inițieze proceduri de restituire a imobilelor naționalizate.

În anumite situații litigiile s-au purtat între foștii proprietari, care încercau să obțină restituirea bunurilor preluate în mod abuziv și societățile comerciale nou create care încercau să-și protejeze dreptul de proprietate obținut în baza legilor de privatizare.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de avocatul Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Achiziționarea unui imobil

Alte informații privind Acțiunea în revendicare

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate