Acțiune în revendicare a unui imobil naționalizat împotriva unei societăți comerciale

Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat cu succes un proces de revendicare imobiliară având ca obiect un imobil naționalizat, proces inițiat de moștenitorii fostului proprietar împotriva unei societăți comerciale.

În perioada 1945 – 1989 regimul comunist instaurant în România a procedat la naționalizarea multor imobile aflate în legala proprietate a diverselor persoane fizice și juridice.

O parte din aceste imobile au fost date în folosința fostelor întreprinderi de stat care, începând cu anii 1990, au fost transformate în societăți comerciale pe acțiuni.

Într-o prima fază post – comunistă noua legislație din România a permis fostelor întreprinderi de stat, transformate în societăți comerciale pe acțiuni, să obțină transformarea dreptului de folosință asupra terenurilor preluate de la foștii proprietari într-un drept de proprietate în baza emiterii unor certificate de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

În urma obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate o parte din societăți au procedat la înstrăinarea terenurilor.

Într-o a doua fază post – comunistă legislația din România a permis foștilor proprietari deposedați, respectiv moștenitorilor acestora să inițieze proceduri de restituire a imobilelor naționalizate.

În anumite situații litigiile s-au purtat între foștii proprietari, care încercau să obțină restituirea bunurilor preluate în mod abuziv și societățile comerciale nou create care încercau să-și protejeze dreptul de proprietate obținut în baza legilor de privatizare.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de avocatul Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal