Servicii complete în materia actiunii în revendicare

În România dreptul de proprietate privată este garantat prin intermediul Constituției României.

În acest sens sunt prevederile art. 44 alin. 1 din Constituția României:

„Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”.

Dreptul de proprietate asupra unui bun generează, în mod automat și general aplicabil, o prerogativă și o obligație:

  • prerogativa aparține titularului dreptului de proprietate, în sensul că acesta trebuie să se bucure de bunul său fără a i se aduce, în niciun fel, vreo atingere sau restricție din partea altor persoane;
  • obligația aparține oricăror altor persoane, in afara proprietarului, iar aceasta constă în faptul că toate persoanele sunt obligate să respecte dreptul de proprietate al unei persoane si să se abțină de la orice atingere pe care ar putea să o aducă acestuia.

În situația în care dreptului de proprietate i se aduce o atingere, proprietarul poate recurge la folosirea celui mai energic remediu legal pus la dispoziție, în vederea protejării dreptului său, și anume, poate folosi acțiunea în revendicare.

Acțiunea în revendicare reprezintă un remediu pus la îndemâna proprietarului în vederea recunoașterii dreptului său de proprietate, precum și în vederea obținerii efective a bunului de la persoana care îl deține în mod abuziv.

În acest sens sunt prevederile art. 563 alin. 1 din noul Cod civil:

„Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul”.

Proprietarul poate folosi acțiunea în revendicare în numeroase cazuri, din care menționăm exemplificativ:

  • bunul a fost încredințat către o persoană care refuză să-l restituie (ex: depozitarul refuză restituirea bunului, chiriașul refuză restituirea bunului etc.);
  • bunul a fost preluat, în mod abuziv, de către o persoană care refuză să-l elibereze (ex: ocuparea unui teren de către vecin prin intermediul edificării unui gard cu depășirea limitei de proprietate, ocuparea unui teren prin amplasarea unei construcții etc.);
  • bunul a fost preluat de către o persoană care, în mod abuziv, se consideră a fi proprietar (ex: bunul a fost preluat în mod abuziv de stat sau de o autoritate sau instituție publică etc.).

În oricare dintre cazuri, acțiunea în revendicare poate fi realizată numai prin intermediul instanțelor judecătorești competente.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia acțiunii în revendicare, constând, printre altele, în:

  • identificarea bunului ce se dorește a fi revendicat și stabilirea regimului juridic al acestuia;
  • identificarea și stabilirea persoanelor împotriva cărora acțiunea în revendicare trebuie formulată;
  • identificarea instanței judecătorești competente în soluționarea acțiunii în revendicare;
  • asistarea și reprezentarea proprietarului în vederea obținerii actelor și informațiilor care îi atestă calitatea de proprietar;
  • asistarea și reprezentarea proprietarului în cadrul acțiunii în revendicare, în vederea obținerii recunoașterii dreptului său de proprietate și restituirii bunului.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Acțiunea în revendicare

Alte informații privind Delimitarea proprietăților (grănițuirea)

Dreptul civil

ianuarie 2nd, 2018|0 Comments

Soluții în domeniul dreptului civil Dreptul civil reprezintă cea mai vasta materie în domeniul juridic românesc, față de faptul că reglementează majoritatea raporturilor juridice de drept privat dintre persoane, atât fizice, cât și juridice. ÎnMai mult

Alte informații privind Desființarea construcțiilor vecinului

Dreptul civil

ianuarie 2nd, 2018|0 Comments

Soluții în domeniul dreptului civil Dreptul civil reprezintă cea mai vasta materie în domeniul juridic românesc, față de faptul că reglementează majoritatea raporturilor juridice de drept privat dintre persoane, atât fizice, cât și juridice. ÎnMai mult

Alte informații privind Dreptul de proprietate