Legea nr. 10/2001 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri, construcții, întreprinderi etc.) de către statul comunist, în perioada 1945-1989, pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

Procedura Legii nr. 10/2001 începe cu momentul formulării unei notificări, formulate de persoana care dorește redobândirea bunului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește bunul și/sau despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul dumneavoastră parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități / instituții / persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege.

În principiu, dosarul dumneavoastră de Legea nr. 10/2001 poate parcurge:

 • numai o etapă finalizată în fața unității deținătoare;
 • o etapă finalizată în fața unității deținătoare, urmată de o etapă în fața Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP)/Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

La rândul său, a doua etapă, cea desfășurată în fata Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), parcurge trei faze:

 • faza 1, care constă în verificarea legalității actului prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor, act emis de unitatea deținătoare;
 • faza 2, care constă în stabilirea cuantumului despăgubirilor care vi se cuvin;
 • faza 3, emiterea actului prin care vă sunt acordate despăgubirile ce fi se cuvin, în forma prevăzută de lege.

Datorită modificărilor legislative survenite până în prezent, se pot distinge două perioade de timp: perioada 2005-20.05.2013, respectiv perioada 20.05.2013-prezent.

Perioada 2005 – 20.05.2013

În această perioadă nu exista Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), ci Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD).

Etapa desfășura în fata Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) cuprindea trei faze:

 • faza 1, care consta în verificarea legalității actului prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea măsurilor reparatorii prin echivalent, act emis de unitatea deținătoare;
 • faza 2, care consta în stabilirea cuantumului măsurilor reparatorii prin echivalent care vi se cuveneau;
 • faza 3, emiterea actului prin care vă erau acordate măsurile reparatorii prin echivalent ce vi se cuveneau, în forma prevăzută de lege.

Legea nr. 245/2005 nu reglementa intervalul de timp în care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) era obligată să parcurgă etapele expuse.

Față de această împrejurare, dupa expirarea unui termen rezonabil, dacă dumneavoastră nu primeați vreun răspuns, erați îndreptățit să vă adresați instanțelor judecătorești.

În principiu, instanțele judecătorești vă soluționau cererea în sensul că obligau Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) să procedeze la parcurgerea etapelor prevăzute de lege, în ceea ce privește dosarul dumneavoastră.

Perioada 20.05.2013 – prezent

La data de 20.05.2013 a intrat în vigoare Legea nr. 165/2013.

Prin intermediul acestui act normativ, în principiu, în locul fostei Comisii Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) a fost înființată Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

Etapa desfasurata în fata Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), parcurge, în principiu, trei faze:

 • faza 1, care constă în verificarea legalității actului prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoana îndreptățită la primirea despăgubirilor, act emis de unitatea deținătoare;
 • faza 2, care constă în stabilirea cuantumului despăgubirilor ce vi se cuvin;
 • faza 3, emiterea actului prin care vă sunt acordate despăgubirile ce vi se cuvin, în forma prevăzută de lege.

Potrivit Legii nr. 165/2013, în cazul în care dumneavoastră aveți un dosar de Legea nr. 10/2001, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) trebuie să parcurgă etapele menționate mai sus cel mai târziu până la data de:

a) 20.05.2018, în situația în care dosarul dumneavoastră era înregistrat pe rolul ANRP/CCSD anterior datei de 20.05.2013;

b) în termen de 5 ani de la momentul la care dosarul dumneavoastră este înregistrat pe rolul ANRP / CNCI, în situația în care dosarul dumneavoastră se înregistrează pe rolul ANRP/CNCI ulterior datei de 20.05.2013.

Până la aceste date dumneavoastră nu vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru a obliga Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) să parcurgă etapele prevăzute de lege, în ceea ce privește dosarul dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate