Legea nr. 1/2000 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de terenurile lor cu vegetație forestiera pot obține redobândirea dreptului de proprietate asupra acestora și/sau dobândirea dreptului de proprietate asupra unor alte terenuri cu vegetație forestieră și / sau despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea terenurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire catre autoritatea competentă.

Procedura Legii nr. 1/2000 începe cu momentul formulării unei cereri de reconstituire, formulate de persoana care dorește redobândirea terenului și / sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește terenul și / sau despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul dumneavoastră parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități / instituții / persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege.

În principiu, dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000 poate parcurge:

 • o etapă finalizată în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene;
 • o etapă finalizată în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene, urmată de o etapă în fața Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) / Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

La rândul său, a doua etapă, cea desfășurată în fața Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), parcurge trei faze:

 • faza 1, care constă în verificarea legalității actului prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor, act emis de Comisia Locală / Comisia Județeană;
 • faza 2, care constă în stabilirea cuantumului despăgubirilor ce vi se cuvin;
 • faza 3, emiterea actului prin care vă sunt acordate despăgubirile ce vi se cuvin, în forma prevăzută de lege.

Datorită modificărilor legislative survenite până în prezent, se pot distinge două perioade de timp: perioada 2005 – 20.05.2013, respectiv perioada 20.05.2013 – prezent.

Perioada 2005 – 20.05.2013

În această perioadă nu exista Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), ci Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD).

Etapa desfasurata in fața Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) cuprindea trei faze:

 • faza 1, care consta în verificarea legalității actului prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor, act emis de Comisia Locală / Comisia Județeană;
 • faza 2, care consta în stabilirea cuantumului despagubirilor care vi se cuveneau;
 • faza 3, emiterea actului prin care vă erau acordate despagubirile ce vi se cuveneau, în forma prevăzută de lege.

Legea nr. 245/2005 nu reglementa intervalul de timp în care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) era obligată să parcurgă etapele expuse mai sus.

Față de această împrejurare, dupa expirarea unui termen rezonabil, dacă dumneavoastră nu primeați vreun răspuns, erați îndreptățit să vă adresați instanțelor judecătorești.

În principiu, instanțele judecătorești vă soluționau cererea în sensul că obligau Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) să procedeze la parcurgerea etapelor prevăzute de lege, în ceea ce privește dosarul dumneavoastră.

Perioada 20.05.2013 – prezent

La data de 20.05.2013 a intrat în vigoare Legea nr. 165/2013.

Prin intermediul acestui act normativ, în principiu, în locul fostei Comisii Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) a fost înființată Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

Etapa desfasurată în fata Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), parcurge, în principiu, trei faze:

 • faza 1, care constă în verificarea legalității actului prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor, act emis de Comisia Locală / Comisia Județeană;
 • faza 2, care constă în stabilirea cuantumului despăgubirilor ce vi se cuvin;
 • faza 3, emiterea actului prin care vă sunt acordate despăgubirile ce vi se cuvin, în forma prevăzută de lege.

Potrivit Legii nr. 165/2013, în cazul în care dumneavoastră aveți un dosar de Legea nr. 1/2000, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) trebuie să parcurgă etapele menționate mai sus cel mai târziu până la data:

a) 20.05.2016, în situația în care dosarul dumneavoastră era deja înregistrat pe rolul ANRP / CCSD la data de 20.05.2013,

b) în termen de 3 ani de la momentul la care dosarul dumneavoastră este înregistrat pe rolul ANRP / CNCI, in situația în care dosarul dumneavoastră este înregistrat pe rolul ANRP / CNCI după data de 20.05.2013.

Până la datele menționate mai sus, dumneavoastră nu vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru a obliga Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) să parcurgă etapele prevăzute de lege, în ceea ce privește dosarul dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați.

Echipa DPA Legal