Legea nr. 290/2003 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de imobilele lor, respectiv de recoltele lor, pot obține despăgubiri pentru acestea.

Pentru ca o persoană să poată beneficia de prevederile Legii nr. 290/2003 este obligatoriu ca aceasta, în calitate de moștenitor al fostului proprietar sau, după caz, un alt moștenitor al fostului proprietar să formuleze o cerere adresată autorității competente.

Procedura Legii nr. 290/2003 începe cu momentul formulării unei cereri de acordare a despăgubirilor și se finalizează cu momentul când persoana primește despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul dumneavoastră parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități/instituții/persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege.

În urma primirii și analizării cererii, respectiv a dovezilor depuse, autoritatea competentă este obligată să adopte o soluție prin care să stabilească dacă persoana care a formulat cererea este sau nu îndreptățită să primească despăgubiri.

În principiu, autoritățile competente în materia Legii nr. 290/2003 sunt:

  • Comisia Județeană de aplicare a Legii nr. 290/2003;
  • Comisia Mun. București de aplicare a Legii nr. 290/2003;
  • Agenția Națională de Restituire a Proprietăților.

Comisiile Județene de aplicare a Legii nr. 290/2003, respectiv Comisia Mun. București de aplicare a Legii nr. 290/2003 sunt obligate să soluționeze toate cererile privind acordarea despăgubirilor până la expirarea unuia din următoarele termene:

  • 01.09.2015, în cazul comisiilor care mai au de soluționat un număr de până la 500 de cereri de despăgubire;
  • 01.06.2016, în cazul comisiilor care mai au de soluționat un număr cuprins între 501-1000 de cereri de despăgubire;
  • 01.01.2018, în cazul comisiilor care mai au de soluționat un număr de peste 1000 de cereri de despăgubire.

În acest sens sunt prevederile 13 alin. 2 și 3 din Legea nr. 164/2015:

„(1) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a soluţiona, prin hotărâre, cererile de acordare a despăgubirilor înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, după cum urmează:

a) în termen de 9 luni, comisiile care mai au de soluţionat un număr de până la 500 de cereri depuse în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) în termen de 18 luni, comisiile care mai au de soluţionat un număr între 501 şi 1.000 de cereri, depuse în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c) în termen de 36 de luni, comisiile care mai au de soluţionat un număr de peste 1.000 de cereri depuse în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2015″.

În situația în care Comisia Județeană nu v-a soluționat cererea privind acordarea despăgubirilor în termenul menționat mai sus, dumneavoastră aveți dreptul să vă adresați instanțelor judecătorești.

În acest sens sunt prevederile art. 15 din Legea nr. 164/2014:

„În cazul nerespectării termenelor stabilite la art. 13 alin. (1) şi la art. 14 alin. (1) şi (2), persoana îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la art. 8”.

Contactați-ne și aflați care este situația în care vă încadrați.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate