Legea nr. 1/2000 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de terenurile lor cu vegetație forestiera pot obține redobândirea dreptului de proprietate asupra acestora și/sau dobândirea dreptului de proprietate asupra unor alte terenuri cu vegetație forestieră și/sau despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea terenurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire către autoritatea competentă.

În plus, persoana care a formulat cererea de reconstituire trebuie să depună, fie odată cu aceasta, fie ulterior, dovezile prevăzute de lege, pentru a i se putea recunoaște calitatea de persoană îndreptățită la reconstituire, în natură sau prin echivalent.

Dovezile trebuie să acopere, în principiu, următoarele aspecte:

  • preluarea abuzivă a terenului în perioada 1945-1989;
  • existența dreptului de proprietate asupra terenului la momentul preluării acestuia;
  • suprafața și localizarea terenului;
  • încadrarea terenului în noțiunea de teren cu vegetație forestieră;
  • identitatea între persoana care a fost deposedată de teren și persoana care a formulat cererea de reconstituire și/sau identitatea între moștenitorii/succesorii persoanei care a fost deposedată de teren și persoanele care au formulat cererea de reconstituire;
  • terenurile cu privire la care s-a dispus, anterior, reconstituirea.

În principiu, majoritatea dovezile impuse de lege se află în păstrare la diverse autorități/instituții ale statului român (Arhivele Naționale, Primăria, ICRAL-ul de sector, Direcția de Taxe și Impozite Locale, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară etc.)

Legea prevede că dumneavoastră aveți dreptul să obțineți, iar autoritățile/instituțiile statului român au obligația de a vă furniza, la cerere și în condițiile legii, dovezile necesare pentru dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000.

Nu sunteți sigur dacă dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000 cuprinde toate dovezile impuse de lege?

Contactați-ne și aflați răspunsul la întrebarea dumneavoastră.

Sunteți sigur că dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000 nu cuprinde toate dovezile impuse de lege și aveți nevoie de ajutor pentru completarea acestuia?

Contactați-ne și vă vom ajuta să vă completați dosarul.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate