Legea nr. 18/1991 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri) de către statul comunist și/sau C.A.P-uri (Cooperativele Agricole de Producție), pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea bunurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire/constituire către autoritatea competentă.

În plus, persoana care a formulat cererea de reconstituire/constituire trebuie să depună, fie odată cu aceasta, fie ulterior, dovezile prevăzute de lege, pentru a i se putea recunoaște calitatea de persoană îndreptățită la reconstituire/constituire, în natură sau prin echivalent.

Dovezile trebuie să acopere, în principiu, următoarele aspecte:

  • aducerea bunului într-un C.A.P. și/sau preluarea bunului de către C.A.P. și/sau preluarea bunului de către statul comunist;
  • suprafața și localizarea bunului adus și/sau preluat;
  • existența bunului adus/preluat în patrimoniul unui C.A.P. la data de 01.01.1990;
  • identitatea între persoana care a fost deposedată de bun și persoana care a formulat cererea de reconstituire/constituire și/sau identitatea între moștenitorii/succesorii persoanei care a fost deposedată de bun și persoanele care au formulat cererea de reconstituire/constituire;
  • terenurile cu privire la care s-a dispus, anterior, reconstituirea și/sau constituirea.

În principiu, majoritatea dovezilor impuse de lege se află în păstrare la diverse autorități/instituții ale statului român (Arhivele Naționale, Primăria, ICRAL-ul de sector, Direcția de Taxe și Impozite Locale, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară etc.).

Legea prevede că dumneavoastră aveți dreptul să obțineți, iar autoritățile/instituțiile statului român au obligația de a vă furniza, la cerere și în condițiile legii, dovezile necesare pentru dosarul dumneavoastră de Legea nr. 18/1991.

Nu sunteți sigur dacă dosarul dumneavoastră de Legea nr. 18/1991 cuprinde toate dovezile impuse de lege?

Contactați-ne și aflați răspunsul la întrebarea dumneavoastră.

Sunteți sigur că dosarul dumneavoastră de Legea nr. 18/1991 nu cuprinde toate dovezile impuse de lege și aveți nevoie de ajutor pentru completarea acestuia?

Contactați-ne și vă vom ajută să vă completați dosarul.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate