Legea nr. 290/2003 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de imobilele lor, respectiv de recoltele lor, pot obține despăgubiri pentru acestea.

Pentru ca o persoană să poată beneficia de prevederile Legii nr. 290/2003 este obligatoriu ca aceasta, în calitate de moștenitor al fostului proprietar sau, după caz, un alt moștenitor al fostului proprietar să formuleze o cerere adresată autorității competente.

În plus, persoana care a formulat cererea trebuie să depună, fie odată cu aceasta, fie ulterior, dovezile prevăzute de lege, pentru a i se putea recunoaște calitatea de persoană îndreptățită la despăgubiri.

Dovezile trebuie să acopere, în principiu, următoarele aspecte:

  • existența dreptului de proprietate asupra imobilului și/sau recoltei la momentul preluării acestuia;
  • suprafața și localizarea imobilului;
  • identitatea între persoana care a fost deposedată de imobil și persoana care a formulat cererea și/sau identitatea între moștenitorii/succesorii persoanei care a fost deposedată de imobil și persoanele care au formulat cererea;
  • despăgubirile acordate în trecut.

În principiu, majoritatea dovezilor impuse de lege se află în păstrare la diverse autorități/instituții (Arhivele Naționale, Primăria etc.).

Legea prevede că dumneavoastră aveți dreptul, iar autoritățile/instituțiile statului au obligația de a vă furniza informațiile și actele ce vă sunt necesare.

Nu sunteți sigur dacă dosarul dumneavoastră de Legea nr. 290/2003 cuprinde toate dovezile impuse de lege?

Contactați-ne și aflați răspunsul la întrebarea dumneavoastră.

Sunteți sigur că dosarul dumneavoastră de Legea nr. 290/2003 nu cuprinde toate dovezile impuse de lege și aveți nevoie de ajutor pentru completarea acestuia?

Contactați-ne și vă vom ajuta să vă completați dosarul.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate