În România există numeroase acte normative menite să conducă persoanele care au fost deposedate de bunurile lor (terenuri, construcții, întreprinderi etc.) să le obțină înapoi și/sau, după caz, să obțină despăgubiri pentru acestea.

Unul dintre actele normative, cu caracter reparatoriu, adoptat în România este Legea nr. 1/2000.

De la momentul apariției și până în prezent, Legea nr. 1/2000 a suferit numeroase modificări și completări, printr-o serie de acte normative, din care cele mai importante sunt:

  • Legea nr. 247/2005;
  • Legea nr. 165/2013.

Legea nr. 1/2000 vi se aplică numai în situația în care vă încadrați în cazurile și condițiile prevăzute de acest act normativ.

Condiția de bază pentru ca Legea nr. 1/2000 să vi se aplice constă în faptul că dumneavoastră și/sau autorii dumneavoastră (părinți, bunici etc.) trebuie să fi fost proprietari asupra unui teren cu vegetație forestieră, iar acesta să fi fost preluat, în mod abuziv, în perioada 1945-1989.

Nu sunteți sigur că Legea nr. 1/2000 se aplică în cazul dumneavoastră?

Contactați-ne și aflați dacă Legea nr. 1/2000 este aplicabilă în cazul dumneavoastră.

Sunteți sigur că Legea nr. 1/2000 nu se aplică în cazul dumneavoastră?

Contactați-ne și aflați dacă în cazul dumneavoastră se aplică un alt act normativ.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate