GDPR – Alinierea la standardele impuse de protecția datelor – producator de nisipuri cuarțoase

Dumitru, Popescu și Asociații a acordat consultanță juridică unuia dintre cei mai importanți producatori de nisipuri cuarțoase, în vederea implementării măsurilor organizatorice și tehnice impuse de noua legislație a datelor cu caracter personal.

O companie prelucrează, în activitatea zilnică, o serie de date cu caracter personal ale mai multor categorii de persoane (ex. proprii angajați, reprezentanții autorităților / instituțiilor competente, clienții etc), motiv pentru care aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal.

Orice operator de date cu caracter personal este obligat să adopte o serie de măsuri organizatorice și tehnice care să îi permită prelucrarea datelor în conformitate cu dispozițiile legii.

Măsurile organizatorice și tehnice se adoptă prin raportare la o serie de factori specifici fiecărui operator în parte ( ex. obiectul de activitate, numărul de angajați, locul desfășurării activității, obligațiile legale specifice etc ) și constau, de regulă, în întocmirea anumitor documente care să prevadă modul în care datele sunt prelucrate, implementarea anumitor măsuri IT de securizare a informațiilor, precum și în instruirea persoanelor implicate în prelucrarea datelor.

Din partea echipei DPA consultanța juridică a fost acordată de avocații Răzvan Popescu și Cristina Gebăilă.

Echipa DPA Legal