Servicii complete în materia actiunilor reale

Potrivit legislației din România toate drepturile se clasifică în:

 • drepturi evaluabile în bani (ex: dreptul de proprietate asupra unei case în valoare de …, dreptul de a încasa o sumă de bani în valoare de … etc.);
 • drepturi neevaluabile în bani (ex: dreptul la liberă exprimare, dreptul la intimitate etc.).

La rândul lor, drepturile evaluabile în bani se subsclasifică în:

 • drepturi reale (ex: dreptul de proprietate, dreptul de ipotecă etc.);
 • drepturi de creanță (ex: dreptul de a obține rambursarea unui împrumut acordat).

Pentru fiecare drept în parte, legislația din România prevede acțiunile (remediile) prin care acesta poate fi exercitat și/sau protejat.

În funcție de natura dreptului, acțiunile se clasifica în:

 • acțiuni reale, în situația în care prin acestea se urmărește exercitarea și/sau protejarea unor drepturi reale;
 • acțiuni personale, în situația în care prin acestea se urmărește exercitarea și/sau protejarea unor drepturi de creanță.

În funcție de tipul și natura dreptului real și în funcție de opțiunea de exercitare sau de protejare a acestuia, în cadrul acțiunilor reale pot fi întâlnite, printre altele:

 • acțiunea în revendicare, constând în acțiunea prin care un proprietar urmărește să-i fie recunoscut dreptul de proprietate și să-i fie restituit bunul de la persoana care-l deține în mod abuziv;
 • acțiunea de partaj, prin care coproprietarii unui bun urmăresc să pună capăt stării de coproprietate asupra bunului;
 • acțiunea în granițuire, prin care doi sau mai mulți vecini doresc să-și stabilească limitele de proprietate dintre terenurile lor;
 • acțiunea negatorie, prin care titularul dreptului de proprietate dorește să se stabilească că bunul său nu formează obiectul vreunui dezmembrământ al dreptului de proprietate (ex: nu este grevat de vreun drept de servitute, nu este grevat de vreun drept de uzufruct etc.);
 • acțiunea confesorie, prin care titularul unui dezmembrământ al dreptului de proprietate (ex: titularul unui drept de uzufruct, titularul unui drept de superficie etc) dorește să obțină recunoașterea dreptului său, precum și exercitarea nestingherită a acestui drept, din partea titularului dreptului de proprietate;
 • acțiunea ipotecară, prin care titularul dreptului de ipotecă urmărește bunul ipotecat în vederea valorificării acestuia și realizării dreptului său de creanță.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia actiunilor reale, constând, printre altele, în:

 • stabilirea dreptului ce se dorește a fi protejat și a regimului juridic al acestuia;
 • identificarea tipului de acțiune necesar a fi folosită în vederea exercitării și/sau protejării dreptului real;
 • asistarea și reprezentarea titularului dreptului real în vederea obținerii actelor și informațiilor necesare pentru promovarea acțiunii reale;
 • asistarea și reprezentarea titularului dreptului real în vederea inițierii, susținerii și finalizării acțiunii reale demarate pentru exercitarea/protejarea dreptului său.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de folosință asupra terenului

Bogdan Dumitru

ianuarie 3rd, 2022|Comentariile sunt închise pentru Bogdan Dumitru

Bogdan Mircea Lucian Dumitru - fondator și partener coordonator în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Bogdan este este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii NaționaleMai mult

Răzvan Popescu

ianuarie 2nd, 2022|0 Comments

Răzvan Nicolae Popescu - Fondator și partener în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Răzvan este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor dinMai mult

Cornelia Drang

ianuarie 1st, 2022|0 Comments

Cornelia Drang - avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Cornelia este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barouMai mult

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Dreptul de servitute/trecere

Alte informații privind Suprapunerea terenurilor