Servicii complete în materia drepturilor reale

Potrivit legislației din România toate drepturile se clasifică în:

 • drepturi evaluabile în bani (ex: dreptul de proprietate asupra unei case în valoare de …, dreptul de a încasa o sumă de bani în valoare de … etc.);
 • drepturi neevaluabile în bani (ex: dreptul la liberă exprimare, dreptul la intimitate etc.).

La rândul lor, drepturile evaluabile în bani se clasifică în:

 • drepturi reale (ex: dreptul de proprietate, dreptul de ipotecă etc.);
 • drepturi de creanță (ex: dreptul de a obține rambursarea unui împrumut acordat).

Drepturile reale sunt limitativ prevăzute de lege, acestea existând numai în cazurile în care legea le recunoaște acest caracter.

În acest sens sunt prevederile art. 551 din noul Cod civil:

„Sunt drepturi reale: 1. dreptul de proprietate; 2. dreptul de superficie; 3. dreptul de uzufruct; 4. dreptul de uz; 5. dreptul de abitaţie; 6. dreptul de servitute; 7. dreptul de administrare; 8. dreptul de concesiune; 9. dreptul de folosinţă; 10. drepturile reale de garanţie; 11. alte drepturi cărora legea le recunoaşte acest caracter”

Fiecare drept real conferă atât titularului său, cât și altor persoane, prerogative și obligații specifice.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia drepturilor reale, constând, printre altele, în:

 • verificarea existenței/inexistenței unui drept real in patrimoniul unei persoane;
 • verificarea modului de dobândire al dreptului real;
 • stabilirea drepturilor conferite titularului dreptului real, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
 • stabilirea obligațiilor conferite titularului dreptului real, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
 • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale titularului dreptului real impotriva oricăror atingeri aduse acestora;
 • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca o anumită persoană să devină titularul unui drept real;
 • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca un drept real sa înceteze.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de folosință asupra terenului

Bogdan Dumitru

ianuarie 3rd, 2022|Comentariile sunt închise pentru Bogdan Dumitru

Bogdan Mircea Lucian Dumitru - fondator și partener coordonator în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Bogdan este este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii NaționaleMai mult

Răzvan Popescu

ianuarie 2nd, 2022|0 Comments

Răzvan Nicolae Popescu - Fondator și partener în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Răzvan este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor dinMai mult

Cornelia Drang

ianuarie 1st, 2022|0 Comments

Cornelia Drang - avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Cornelia este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barouMai mult

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Dreptul de servitute/trecere

Alte informații privind Dreptul de superficie

În cazul accesiunii imobiliare artificiale constructorul este de rea credința atunci când edifică construcția știind că terenul nu-i aparține

ianuarie 16th, 2018|0 Comments

Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului civil Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat proprietarii unui imobil împotriva pretențiilor ridicate de o persoană în baza accesiunii imobiliare artificiale. În urmaMai mult