Regulamentele interne ale societății privind desfășurarea muncii / Contractul individual de muncă / Cum vă putem ajuta

Regulamentele interne ale societății privind desfășurarea muncii

Ca regulă generală orice societate comercială, independent de tipul acesteia ( ex. societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni ) adoptă o serie de proceduri întocmite în formă scrisă privind condițiile de desfășurare a muncii:

 • locurile în care se desfășoară muncă;
 • programul de desfășurare al activității;
 • măsurile privind protecția salariaților în câmpul muncii;
 • beneficiile acordate salariaților;
 • proceduri privind desfășurarea activităților de producție;
 • procedurile privind păstrarea confidențialității informațiilor folosite în activitatea comercială;
 • măsuri privind protecția datelor cu caracter personal;
 • faptele ce constituie abateri disciplinare;
 • sancțiunile ce pot fi aplicate salaratiilor și criteriile în funcție de care se aplică.

Toate aceste proceduri pot îmbracă forma unui singur document ( ex. regulamentul de organizare și funcționare al societății ) sau pot fi grupate în mai multe documente distincte ( ex. ROF, ROI, Acorduri de confidențialitate, Proceduri tehnice, Metodologii de lucru etc ).

Prin grija organelor societății angajatoare toți salariații societății trebuie să fie instruiți, atât cu ocazia angajării, cât și pe parcursul desfășurării activității cu privire la toate condițiile stabilite de societate pentru desfășurarea muncii.

Contractul individual de muncă

Ca regulă generală între societatea angajatoare și salariat se încheie un contract individual de muncă.

Legea este cea care reglementează informațiile minimale pe care trebuie să le cuprindă orice fel de contract de muncă.

Tot legea este cea care reglementează și care sunt clauzele interzise a fi inserate în cuprinsul unui contract de muncă.

Contractul de muncă trebuie să fie întocmit într-o manieră cât mai transparentă față de angajat dar să asigure în același timp respectarea de către acesta din urmă a tuturor condițiilor de muncă impuse de angajator ( ex. confidențialitatea anumitor informații, asigurarea respectării legislației privind protecția datelor cu caracter personal etc ).

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri împreună cu diverși specialiști din domeniul HR vă pot acorda consultanță juridică în ceea ce privește orice aspect care ține de relațiile de muncă dintre societatea dumneavoastră și salariați:

 • întocmirea tuturor procedurilor aferente activității pe care o desfășurați;
 • întocmirea actelor privind asigurarea confidențialității anumitor date și / sau informații;
 • întocmirea actelor necesare asigurării respectării legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • întocmirea contractelor de muncă;
 • asistare la negocierea clauzelor contractelor de muncă;
 • asistare cu ocazia modificării regulamentelor interne.

Informații suplimentare privind angajarea personalului

Preluarea unei companii de fashion

martie 3rd, 2018|0 Comments

Share deal - Cesiunea tuturor partilor sociale privind o companie de fashion Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat procedura de consiliere juridică a unei societăți în cadrul procesului de preluare a uneia dintre cele maiMai mult