Normele urbanistice / Autorizația de construire / Nulitatea autorizației de construire / Cum vă putem ajuta

Normele urbanistice

Dreptul de proprietate asigură posibilitatea titularului acestuia de a edifica / modifica sau desființa o anumită construcție pe terenul său.

Pentru mai multe detalii privind dreptul de proprietate și puterile conferite titularului acestuia vă rugăm consultați secțiunea Dreptul de proprietate.

Toate construcțiile din România sunt reglementate prin norme de urbanism care reprezintă un set de reguli legale privind condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a fi realizate lucrări de construire sub orice formă ( ex. modificare construcție existentă, edificarea unei noi construcții, desființarea unei construcții etc ).

Autorizația de construire

Ca regulă generală orice lucrare în domeniul construcțiilor, independent de tipul și / sau natura acesteia ( ex. demolarea unei construcții, în tot sau în parte, modificarea structurii și compartimentării unei locuințe, edificarea unui garaj etc ) poate fi efectuată numai în baza unui document emis de autoritățile competente, respectiv în baza autorizației de construire / desființare.

Realizarea unei construcții sau, după caz, demolarea unei construcții, în lipsa autorizației de construire / desființare reprezintă o încălcare a legii, încălcare ce poate atrage o serie de sancțiuni civile și / sau administrative și / sau penale.

În general procedura obținerii autorizației de construire parcurge mai multe etape:

 • obținerea certificatului de urbanism, act în care se menționează toate procedurile și actele necesare a fi parcurse / obținute în vederea permiterii dreptului de a construi;

 • obținerea tuturor avizelor impuse prin certificatul de urbanism;
 • întocmirea DTAC – ului ( documentației tehnice pentru emiterea autorizației de construire ), documentație ce conține atât părți scrise, cât și părți desenate privind o serie de aspecte ale viitoarei construcții ( ex. modul de amplasare, structura, compartimentarea, rețelele de utlitati ale imobilului, destinația imobilului etc );
 • plata unor taxe;
 • obținerea acordului vecinilor, dacă este cazul;
 • eliberare autorizației de construire / desființare.

Nulitatea autorizației de construire

Autorizația de construire reprezintă un act administrativ emis de autoritatiile executive ale statului român cu competențe în domeniu.

Fiind un act administrativ acesta trebuie emis în concordanță cu o serie de reguli stabilite de normele incidente în domeniu ( ex. normele cuprinse în legislația primară privind urbanismul, normele cuprinse în regulamentele locale de urbanism, normele cuprinse în certificatul de urbanism etc ).

Ori de câte ori o autorizație de construire este emisă cu neobservarea / încălcarea legislației incidente orice persoană interesată poate solicita și obține anularea autorizației prin intermediul organului emitent și / sau al instanțelor judecătorești.

În general, motivele pentru care autorizațiile nelegale sunt anulate sunt următoarele:

 • nerespectarea regimului restrictiv al terenului;

 • nerespectarea functionalităților admise de lege în privința construcțiilor ( ex. edificarea unei clădiri de birouri într-o zonă în care sunt permise numai construcții cu destinația de locuințe );
 • nerespectarea procentului maxim de ocupare al terenului ( POT – ul );
 • nerespectarea coeficientului maxim de utilizare al terenului ( CUT – ul );
 • nerespectarea înălțimii maxime a construcției ( H – ul );
 • nerespectarea retragerii față de axul drumului public;
 • nerespectarea retragerilor față de limitele proprietăților învecinate;
 • nerespectarea cerințelor specifice anumitor construcții.

Procedura de anulare a autorizației de construire poate fi inițiată și susținută atât de anumite autorități / instituții publice ( ex. Instituția Prefectului ), precum și de orice persoană interesată ( ex. un vecin, o organizație non – guvernamentală ).

Anularea unei autorizații de construire deschide drumul spre demolarea construcției edificate.

Pentru mai multe informații legate de demolarea unei construcții vă rugăm accesați secțiunea Desființarea construcțiilor vecinului.

Cum vă putem ajuta

În colaborare cu specialiștii noștri ( ex. ingineri geodezi, arhitecți, ingineri constructori etc ) avocații noștri vă pot consilia în orice fel de problema legată de legalitatea / nelegalitatea unei anumite autorizații de construire / desființare.

Serviciile oferite constau în general în:

 • verificarea regimului juridic al terenului pentru care s-a emis autorizația de construire;
 • verificarea tuturor normelor urbanistice incidente, precum și a respectării acestora;
 • consiliere în vederea remedierii încălcărilor sesizate ( intrarea în legalitate );
 • reprezentare în fața autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniul urbanismului;
 • asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești.