Servicii complete în materia dreptului de superficie

Ca regulă generală, proprietarul unei construcții este și proprietarul terenului aferent construcției și vice-versa.

Cu titlu de excepție, există posibilitatea ca proprietarul unei construcții să nu fie și proprietarul terenului aferent construcției, ci să aibă asupra acestuia numai un drept de folosință, pe o durată determinată de timp, caz în care vorbim de existența unui drept de superficie.

În același sens sunt prevederile art. 693 alin. 1 din noul Cod civil:

„Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă”.

Existența unui drept de superficie generează anumite prerogative și obligații, atât în ceea ce privește titularul dreptului de superficie, cât și în ceea ce privește titularul dreptului de proprietate asupra terenului grevat de superficie.

Dreptul de superficie se dobândește în condițiile legii.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia dreptului de superficie, constând, printre altele, în:

  • verificarea existenței/inexistenței dreptului de superficie in patrimoniul unei persoane;
  • verificarea modului de dobândire al dreptului de superficie;
  • stabilirea drepturilor conferite titularului dreptului de superficie, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
  • stabilirea obligațiilor conferite titularului dreptului de superficie, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
  • stabilirea drepturilor conferite proprietarului terenului afectat de superficie, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
  • stabilirea obligațiilor conferite proprietarului terenului afectat de superficie, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
  • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale titularului dreptului de superficie împotriva oricăror atingeri aduse acestora;
  • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarului terenului afectat de superficie împotriva oricăror atingeri aduse acestora;
  • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca o anumită persoană să devină titularul unui drept de superficie;
  • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca un drept de superficie sa înceteze.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de superficie

În cazul accesiunii imobiliare artificiale constructorul este de rea credința atunci când edifică construcția știind că terenul nu-i aparține

ianuarie 16th, 2018|0 Comments

Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului civil Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat proprietarii unui imobil împotriva pretențiilor ridicate de o persoană în baza accesiunii imobiliare artificiale. În urmaMai mult