Legea nr. 10/2001 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri, construcții, întreprinderi etc.) de către statul comunist, în perioada 1945–1989, pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

Procedura Legii nr. 10/2001 începe cu momentul formulării unei notificări, formulate de persoana care dorește redobândirea bunului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește bunul și/sau despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul dumneavoastră parcurge mai multe etape în față diverselor autorități/instituții/persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege.

În funcție de stadiul dosarului dumneavoastră, puteți să obțineți o hotărâre judecătorească favorabilă care să vă aducă mai aprope de redobândirea bunului și/sau obținerea despăgubirilor.

În practica instanțelor naționale din România acestea au pronunțat diferite tipuri de hotărâri judecătorești.

Tipul 1: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care unitatea deținătoare era obligată să vă soluționeze notificarea

Acest tip de hotărâre judecătorească impunea unității deținătoare să vă soluționeze notificarea formulată în sensul de a stabili dacă dumneavoastră aveți sau nu dreptul să obțineți redobândirea bunului și/sau despăgubiri.

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța nu stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la redobândirea bunului și/sau a despăgubirilor, ci numai obligația unității deținătoare la soluționarea notificării dumneavoastră.

Tipul 2: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care instanța de judecată constata calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la redobândirea bunului

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la redobândirea bunului.

Tipul 3: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care instanța de judecată constata calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la redobândirea bunului și obliga unitatea deținătoare să vă predea bunul

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la redobândirea bunului și, în plus față de tipul de hotărâre precedent, obliga unitatea deținătoare să vă predea bunul.

Tipul 4: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care instanța de judecată constată calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la primirea de măsuri reparatorii prin echivalent

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la măsuri reparatorii prin echivalent, față de imposibilitatea dumneavoastră de redobândire în natură a bunului preluat (ex: bunul nu mai exista, bunul fusese înstrăinat în mod legal etc.).

Tipul 5: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care instanța de judecată constata calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la primirea unei anumite sume de bani

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la măsuri reparatorii prin echivalent, constând într-o sumă de bani, față de imposibilitatea dumneavoastră de redobândire în natură a bunului preluat (ex: bunul nu mai exista, bunul fusese înstrăinat în mod legal etc.).

Tipul 6: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care instanța de judecată constata calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la primirea de măsuri reparatorii prin echivalent și obliga unitatea deținătoare să vă adreseze o propunere de compensare cu un alt imobil sau, în măsura în care acest lucru nu era posibil, să rețină calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la primirea de măsuri reparatorii prin echivalent

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la măsuri reparatorii prin echivalent, față de imposibilitatea dumneavoastră de redobândire în natură a bunului preluat (ex: bunul nu mai exista, bunul fusese înstrăinat în mod legal etc.) și obliga unitatea deținătoare să vă ofere un alt bun, echivalent valoric cu bunul ce nu putea să vă fie retrocedat.

În măsura în care unitatea deținătoare nu vă putea oferi un alt bun, acesta era obligată să rețină calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la măsuri reparatorii prin echivalent

Tipul 7: hotărâre judecătorească prin care instanța anula/modifica decizia/dispoziția emisă de unitatea deținătoare și se pronunța într-unul din sensurile menționate la punctele precedente (exceptând Tipul 1)

Pentru a exista o astfel de hotărâre judecătorească era necesar ca unitatea deținătoare să vă fi soluționat notificarea prin intermediul unei dispoziții/decizii, iar dumneavoastră, fiind nemulțumit, să o fi contestat în fața instanțelor judecătorești.

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită cu privire la anumite drepturi pe care unitatea deținătoare consideră că nu le aveți.

Tipul 8: hotărâre judecătorească prin care instanța obliga unitatea deținătoare să înainteze dosarul de Legea nr.10/2001 către Autoritatea Națională de Restituirea de Proprietăților (ANRP), respectiv către Comisia Centrală de Stabilire a Despăgubirilor (CCSD)

Pentru a exista o astfel de hotărâre judecătorească dumneavoastră ar fi trebuit să fi avut, în prelabil, recunoscută calitatea de persoană îndreptățită la primirea de măsuri reparatorii prin echivalent.

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească instanța obliga unitatea deținătoare să procedeze la înaintarea dosarului dumneavoastră într-o nouă etapă.

Tipul 9: hotărâre judecătorească prin care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor era obligată să parcurgă etapele prevăzute de lege (analiza dosarului, stabilirea cuantumului despăgubirilor care vi se cuvin, emiterea unei decizii privind despăgubirile care vi se cuvin)

Pentru a exista o astfel de hotărâre judecătorească dumneavoastră ar fi trebuit să fi avut, în prelabil, recunoscută calitatea de persoană îndreptățită la primirea de măsuri reparatorii prin echivalent, iar dosarul dumneavoastră de Legea nr.10/2001 să fi fost înregistrat la ANRP, CCSD.

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească instanța obliga CCSD-ul să procedeze la parcurgerea etapelor prevăzute de lege, în ceea ce privește dosarul dumneavoastră.

Tipul 10: hotărâre judecătorească prin care se anula/modifica decizia emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor

Pentru a exista o astfel de hotărâre judecătorească dumneavoastră ar fi trebuit să fi avut, în prelabil, recunoscută calitatea de persoană îndreptățită la primirea de măsuri reparatorii prin echivalent, dosarul dumneavoastră de Legea nr. 10/2001 să fi fost înregistrat la ANRP, CCSD, iar CCSD-ul să fi soluționat dosarul prin intermediul unei decizii.

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească instanța vă recunoștea dreptul la anumite măsuri reparatorii prin echivalent, cu privire la care CCSD considera că nu vi se cuvin.

Ați obținut o hotărâre judecătorească din cele menționate mai sus?

Contactați-ne și aflați cum trebuie să procedați pentru a intra în posesia bunului și/sau a despăgubirilor.

Ați obținut o hotărâre judecătorească care nu se încadrează în cele menționate mai sus?

Contactați-ne și aflați efectele hotărârii judecătorești obținute.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate