Legea nr. 1/2000 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de terenurile lor cu vegetație forestieră pot obține redobândirea dreptului de proprietate asupra acestora și/sau dobândirea dreptului de proprietate asupra unor alte terenuri cu vegetație forestieră și/sau despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea terenurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire către autoritatea competentă.

Procedura Legii nr. 1/2000 începe cu momentul formulării unei cereri de reconstituire, formulate de persoana care dorește redobândirea terenului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește terenul și/sau despăgubirile cuvenite.

În funcție de stadiul dosarului dumneavoastră, puteți să obțineți o hotărâre judecătorească favorabilă care să vă aducă mai aprope de redobândirea bunului și/sau obținerea despăgubirilor.

În practica instanțelor naționale din România acestea au pronunțat diferite tipuri de hotărâri judecătorești.

Tipul 1: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care Comisia Locală/Comisia Județeană era obligată să vă soluționeze cererea

Acest tip de hotărâre judecătorească impunea Comisiei Locale/Comisiei Județene sa vă soluționeze cererea de reconstituire formulată în sensul de a stabili dacă dumneavoastră aveți sau nu dreptul să obțineți redobândirea terenului și/sau despăgubiri.

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța nu stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la redobândirea terenului și/sau a despăgubirilor, ci numai obligația Comisiei Locale/Comisiei Județene la soluționarea cererii dumneavoastră.

Tipul 2: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care instanța de judecată constata calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la redobândirea terenului

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la redobândirea terenului.

Tipul 3: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care instanța de judecată constata calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la redobândirea terenului și obliga Comisia Locală să vă pună în posesie asupra terenului și/sau Comisia Județeană să vă emită titlul de proprietate

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la redobândirea terenului și, în plus față de tipul de hotărâre precedent, obliga Comisia Locala sa vă predea terenul.

Tipul 4: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care instanța de judecată constata calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la primirea de despagubiri

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la măsuri reparatorii prin echivalent, față de imposibilitatea dumneavoastră de redobândire în natură a terenului preluat (ex: bunul fusese reconstituit în favoarea altei persoane etc.).

Tipul 5: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care instanța de judecată constată calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la primirea unei anumite sume de bani

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la despăgubiri, constând într-o sumă de bani, față de imposibilitatea dumneavoastră de redobândire în natură a terenului preluat (ex: bunul fusese retrocedat unei alte persoane etc.).

Tipul 6: hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, prin care instanța de judecată constata calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la primirea de despagubiri si obliga Comisia Locala sa vă adreseze o propunere de compensare cu un alt teren sau, în măsura în care acest lucru nu era posibil, să retină calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la primirea de despagubiri

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească, instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la despăgubiri, față de imposibilitatea dumneavoastră de redobândire în natură a terenului preluat și obliga Comisia Locala sa vă ofere un alt teren, echivalent valoric cu terenul ce nu putea să vă fie retrocedat.

În măsura în care Comisia Locală nu vă putea oferi un alt teren, acesta era obligată să rețină calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită la despăgubiri.

Tipul 7: hotărâre judecătorească prin care instanța anula/modifica propunerea/hotărârea emisă de Comisia Locală/Comisia Județeană și se pronunța într-unul din sensurile menționate la punctele precedente (exceptând Tipul 1)

Pentru a exista o astfel de hotărâre judecătorească era necesar ca Comisia Locală/Comisia Județeană să vă fi soluționat cererea de reconstituire prin intermediul unei propuneri/hotărâri, iar dumneavoastră, fiind nemulțumit, să o fi contestat în fața instanțelor judecătorești.

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească instanța stabilea calitatea dumneavoastră de persoană îndreptățită cu privire la anumite drepturi pe care Comisia Locală/Comisia Județeană considera că nu le aveți.

Tipul 8: hotărâre judecătorească prin care instanța obliga Comisia Locală/Comisia Județeană să înainteze dosarul de Legea nr.1/2000 către Autoritatea Națională de Restituirea de Proprietăților (ANRP), respectiv către Comisia Centrală de Stabilire a Despăgubirilor (CCSD)

Pentru a exista o astfel de hotărâre judecătorească dumneavoastră ar fi trebuit să fi avut, în prealabil, recunoscută calitatea de persoană îndreptățită la primirea de măsuri despăgubiri.

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească instanța obliga Comisia Locală/Comisia Județeană să procedeze la înaintarea dosarului dumneavoastră într-o nouă etapă.

Tipul 9: hotărâre judecătorească prin care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor era obligată să parcurgă etapele prevăzute de lege (analiza dosarului, stabilirea cuantumului despăgubirilor care vi se cuvin, emiterea unei decizii privind despăgubirile care vi se cuvin)

Pentru a există o astfel de hotărâre judecătorească dumneavoastră ar fi trebuit să fi avut, în prelabil, recunoscută calitatea de persoană îndreptățită la primirea de despăgubiri, iar dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000 să fi fost înregistrat la ANRP, CCSD.

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească instanța obliga CCSD-ul să procedeze la parcurgerea etapelor prevăzute de lege, în ceea ce privește dosarul dumneavoastră.

Tipul 10: hotărâre judecătorească prin care se anula/modifica decizia emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor

Pentru a exista o astfel de hotărâre judecătorească dumneavoastră ar fi trebuit să fi avut, în prelabil, recunoscută calitatea de persoană îndreptățită la primirea de despăgubiri, dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000 să fi fost înregistrat la ANRP, CCSD, iar CCSD-ul să fi soluționat dosarul prin intermediul unei decizii.

Prin intermediul acestui tip de hotărâre judecătorească instanța vă recunoștea dreptul la anumite despăgubiri, cu privire la care CCSD consideră că nu vi se cuvin.

Ați obținut o hotărâre judecătorească din cele menționate mai sus?

Contactați-ne și aflați cum trebuie să procedați pentru a intra în posesia terenului si/sau a despăgubirilor.

Ați obținut o hotărâre judecătorească care nu se încadrează în cele menționate mai sus?

Contactați-ne și aflați efectele hotărârii judecătorești obținute.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate