Legea nr. 18/1991 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri) de către statul comunist și/sau C.A.P-uri (Cooperativele Agricole de Producție), pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea bunurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire/constituire la autoritatea competentă.

Procedura Legii nr. 18/1991 începe cu momentul formulării unei cereri de reconstituire/constituire, formulate de persoana care dorește redobândirea bunului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește bunul și/sau despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul dumneavoastră parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități/instituții/persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege.

În principiu, dosarul dumneavoastră de Legea nr. 18/1991 poate parcurge:

  • o etapă finalizată în fata Comisiei Locale și Comisiei Județene;
  • o etapă finalizată în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene, urmată de o etapă în fața Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP)/Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

La rândul său, a două etapă, cea desfășurată în fata Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), parcurge trei faze:

  • faza 1, care constă în verificarea legalității actului prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor, act emis de unitatea Comisia Locală/Comisia Județeană;
  • faza 2, care constă în stabilirea cuantumului despăgubirilor ce vi se cuvin;
  • faza 3, emiterea actului prin care vă sunt acordate despăgubirile ce vi se cuvin, în forma prevăzută de lege.

La rândul său, a treia etapă se finalizează prin emiterea de catre Comisia Naționala pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) a unei decizii prin care vi se recunoaște dreptul de a primi un anumit număr de puncte (1 punct = 1 leu).

Decizia emisă de către Comisia Naționala pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) vă este comunicată.

În cazul în care dumneavoastră ați primit o astfel de decizie aveți, în principiu, două variante:

  • să considerați că despagubirile sunt în cuantumul prevăzut de lege;
  • să considerați că despăgubirile sunt într-un cuantum diferit decât cel prevăzut de lege și, pe cale de consecință, să contestați în fața instanțelor judecătorești valoarea despăgubirilor menționate în decizie.

În principiu, nivelul despăgubirilor ce vi se cuvin este stabilit prin raportare la valoarea pe care imobilul dumneavoastră o avea la data de 20.05.2013, potrivit grilei notariale existente la această dată.

Grila notarială din 20.05.2013 privind imobilul dumneavoastră poate fi consultată pe site-ul ANRP la următoarea adresă:

http://www.anrp.ro/comisia-națională-pentru-compensarea-imobilelor/687-grilele-notariale-2013.html

Ați primit o decizie, dar nu puteți să vă dați seama dacă numărul de puncte primite este cel legal?

Contactați-ne și aflați dacă numărul de puncte acordat este cel prevăzut de lege.

Ați primit o decizie, sunteți sigur că numărul de puncte primite nu este cel prevăzut de lege și doriți să o contestați?

Contactați-ne și aflați care este procedura de contestare și în ce constă.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate