Autorizarea funcționarii companiei / Cum vă putem ajuta

Autorizarea funcționarii companiei

O societate comercială își începe existența de la momentul înmatriculării acesteia în registrul comerțului.

Prin rezoluția pronunțată de oficiul registrului comerțului se autorizează înființarea și funcționarea viitoarei societăți comerciale.

Pentru mai multe informații referitoare la înființarea unei noi societăți comerciale vă rugăm accesați secțiunea Înființarea societăților comerciale.

Pentru mai multe informații legate de înmatricularea unei societăți comerciale la registrul comerțului vă rugăm accesați secțiunea Înregistrarea la registrul comerțului.

În general autorizarea funcționarii unei societăți comerciale este suficientă ca societatea respectivă să-și înceapă desfășurarea activității comerciale.

Cu toate acestea, în anumite situații, în funcție de o serie de factori ( ex. obiectul de activitate al societății, tipul și / sau natura activității comerciale, locul în care se desfășoară activitatea comercială, materiile prime folosite în cursul activității comerciale etc ) este posibil ca o anumită companie să fie obligată să obțină anumite autorizări / autorizații înainte de începerea desfășurării activității ( ex. autorizație de mediu, autorizație de mediu integrată, autorizări de funcționare în domeniul medical, certificări etc ).

Potrivit legislației, desfășurarea activităților pentru care legea impune anumite autorizări prealabile este sancționată cu nevalabilitatea operațiunilor desfășurate în lipsa autorizațiilor și / sau aplicarea unor sancțiuni administrative și / sau penale.

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră de avocați împreună cu specialiștii relevanți din domeniile de interes vă poate acorda consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în raport cu autoritățile și / sau instituțiile statului în vederea obținerii tuturor autorizațiilor necesare desfășurării activității prin intermediul companiei dumneavoastră.

Informații suplimentare privind autorizarea funcționarii companiei