Legea nr. 10/2001 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri, construcții, întreprinderi etc.) de către statul comunist, în perioada 1945–1989, pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

Procedura Legii nr. 10/2001 începe cu momentul formulării unei notificări, formulate de persoana care dorește redobândirea bunului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește bunul și/sau despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul dumneavoastră parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități/instituții/persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege.

În principiu, dosarul dumneavoastră de Legea nr. 10/2001 poate parcurge:

  • o etapă finalizată în fața unității deținătoare;
  • o etapă finalizată în fața unității deținătoare, urmată de o etapă în fața Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP)/Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

Cazul 1: dosarul dumneavoastră de Legea nr. 10/2001 este finalizat prin intermediul etapei desfășurate în fața unității deținătoare

Dosarul dumneavoastră de Legea nr. 10/2001 poate fi finalizat, numai prin intermediul etapei desfășurate în fața unității deținătoare, în următoarele două situații:

  • vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită, și s-a dispus restituirea către dumneavoastră a bunului preluat de statul român;
  • vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea de măsuri reparatorii prin echivalent, vi s-a oferit un alt bun în schimb, echivalent valoric cu bunul ce v-a fost preluat, iar dumneavoastră ați fost de acord.

Cazul 2: dosarul dumneavoastră de Legea nr. 10/2001 este finalizat prin intermediul etapei desfășurate în fața unității deținătoare, urmate de etapa desfășurată în față ANRP/CNCI

În această situație dosarul dumneavoastră de Legea nr. 10/2001 parcurge două etape distincte în fața a două autorități/instituții distincte:

  • prima etapă, care se desfășoară în fața unității deținătoare, etapă ce se finalizează prin emiterea unui act prin care vi se recunoaște calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor;
  • a doua etapă, care se desfășoară în fața Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), etapă care se finalizează prin emiterea unui act prin care se stabilește cuantumul despăgubirilor ce vi se cuvin, precum și tipul acestora.

La rândul său, a două etapă, cea desfășurată în fata Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), parcurge trei faze:

  • faza 1, care constă în verificarea legalității actului prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor, act emis de unitatea deținătoare;
  • faza 2, care constă în stabilirea cuantumului despăgubirilor ce vi se cuvin;
  • faza 3, emiterea actului prin care vă sunt acordate despăgubirile ce vi se cuvin, în forma prevăzută de lege.

Aveți un dosar de Legea nr. 10/2001 pe rolul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) și vreți să aflați stadiul acestuia?

Contactați-ne și aflați stadiul dosarului dumneavoastră.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate