Legea nr. 1/2000 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de terenurile lor cu vegetație forestiera pot obține redobândirea dreptului de proprietate asupra acestora și/sau dobândirea dreptului de proprietate asupra unor alte terenuri cu vegetație forestieră și/sau despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea terenurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire către autoritatea competentă.

Procedura Legii nr. 1/2000 începe cu momentul formulării unei cereri de reconstituire, formulate de persoana care dorește redobândirea terenului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește terenul și/sau despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul dumneavoastră parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități/instituții/persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege.

În principiu, dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000 poate parcurge:

  • o etapă finalizată în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene;
  • o etapă finalizată în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene, urmată de o etapă în fața Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP)/Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

La rândul său, a doua etapă, cea desfășurată în fața Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), parcurge trei faze:

  • faza 1, care constă în verificarea legalității actului prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor, act emis de Comisia Locală/Comisia Județeană;
  • faza 2, care constă în stabilirea cuantumului despăgubirilor ce vi se cuvin;
  • faza 3, emiterea actului prin care vă sunt acordate despăgubirile ce vi se cuvin, în forma prevăzută de lege.

Dosarele înregistrate pe rolul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) sunt soluționate în ordinea înregistrării acestora la această instituție.

În acest sens sunt prevederile art. 34 alin. 4 din Legea nr. 165/2013:

“Dosarele se soluţionează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Naţionale”.

Cu toate acestea, în situația în care dumneavoastră vi s-a stabilit calitatea de persoană îndreptățită prin intermediul unei hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile, dosarul dumneavoastră se bucură de o prioritate de soluționare față de ordinea înregistrării dosarelor pe rolul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

În acest sens sunt prevederile art. 34 alin. 5 lit. b din Legea nr. 165/2013:

“Prin excepţie de la prevederile alin. (4), se soluţionează cu prioritate: b) dosarele în care deciziile entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, prin care s-a constatat dreptul de proprietate şi întinderea acestuia”.

De asemenea, în situația în care dumneavoastră aveți calitatea de supraviețuitor al Holocaustului, dosarul dumneavoastră se bucură de o prioritate de soluționare față de ordinea înregistrării dosarelor pe rolul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

În acest sens sunt prevederile art. 33 alin. 4 la care fac trimitere prevederile art. 34 alin. 5 lic. c din Legea nr. 165/2013:

“Prin excepţie, se analizează cu prioritate cererile formulate de persoanele certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene, ca supravieţuitoare ale Holocaustului, aflate în viaţă la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi”.

Dumnevoastră vă încadrați în una din cele două situații expuse mai sus și doriți ca dosarului dumneavoastră să îi fie acordată prioritatea prevăzută de lege?

Contactați-ne și obțineți prioritatea de soluționare a dosarului dumneavoastră.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate