Legea nr. 18/1991 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri) de către statul comunist și/sau C.A.P-uri (Cooperativele Agricole de Producție), pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea bunurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire/constituire la autoritatea competentă.

Procedura Legii nr. 18/1991 începe cu momentul formulării unei cereri de reconstituire/constituire, formulate de persoana care dorește redobândirea bunului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește bunul și/sau despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul dumneavoastră parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități/instituții/persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege.

În principiu, dosarul dumneavoastră de Legea nr. 18/1991 poate parcurge:

  • o etapă finalizată în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene;
  • o etapă finalizată în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene, urmată de o etapă în fața Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP)/Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

Cazul 1: dosarul dumneavoastră de Legea nr. 18/1991 este finalizat prin intermediul etapei desfășurate în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene

Dosarul dumneavoastră de Legea nr. 18/1991 poate fi finalizat, numai prin intermediul etapei desfășurate în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene, în următoarele două situații:

  • vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită, și s-a dispus reconstituirea/constituirea în favoarea dumneavoastră a dreptului de proprietate asupra bunului preluat;
  • vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la reconstituire/constituire, vi s-a oferit un alt bun în schimb, echivalent valoric cu bunul ce v-a fost preluat, iar dumneavoastră ați fost de acord.

Cazul 2: dosarul dumneavoastră de Legea nr. 18/1991 este finalizat prin intermediul etapei desfășurate în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene, urmate de etapa desfășurată în fața ANRP/CNCI.

În această situație dosarul dumneavoastră de Legea nr. 18/1991 parcurge două etape distincte în fața a două autorități/instituții distincte:

  • prima etapă, care se desfășoară în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene, etapă ce se finalizează prin emiterea unui act prin care vi se recunoaște calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor;
  • a două etapă, care se desfășoară în fața Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), etapă care se finalizează prin emiterea unui act prin care se stabilește cuantumul despăgubirilor ce vi se cuvin, precum și tipul acestora.

La rândul sau, a doua etapă, cea desfășurată în fața Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), parcurge trei faze:

  • faza 1, care constă în verificarea legalității actului prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor, act emis de Comisia Locală/Comisia Județeană;
  • faza 2, care constă în stabilirea cuantumului despăgubirilor ce vi se cuvin;
  • faza 3, emiterea actului prin care vă sunt acordate despăgubirile ce vi se cuvin, în forma prevăzută de lege.

Aveți un dosar de Legea nr. 18/1991 pe rolul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) și vreți să aflați stadiul acestuia?

Contactați-ne și aflați stadiul dosarului dumneavoastră.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate