Legea nr. 1/2000 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de terenurile lor cu vegetație forestiera pot obține redobândirea dreptului de proprietate asupra acestora și/sau dobândirea dreptului de proprietate asupra unor alte terenuri cu vegetație forestieră și/sau despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea terenurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire catre autoritatea competentă.

Procedura Legii nr. 1/2000 începe cu momentul formulării unei cereri de reconstituire, formulate de persoana care dorește redobândirea terenului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește terenul și/sau despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul dumneavoastră parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități/instituții/persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege.

În anumite situații puteți să ajungeți chiar să fiți parte în cadrul unui proces pe rolul instanțelor judecătorești.

Din momentul în care ați devenit parte într-un proces de Legea nr. 1/2000, fie la cererea dumneavoastră, fie la cererea altei persoane îndreptate împotriva dumneavoastră, pentru a va putea exercita dreptul la apărare sunteți obligat să respectați anumite cerințe impuse de lege.

Cerințele impuse de un proces de Legea nr. 1/2000 sunt condiții procesuale ce privesc, în esența, următoarele aspecte:

 • actele pe care trebuie să le întocmiți, conținutul acestora și momentul până la care trebuie să le efectuați (plângerea, întâmpinarea etc);
 • data până la care puteți propune încuviințarea de probe în susținerea afirmațiilor dumneavoastră, precum și actul/actele prin care trebuie să propuneți probele;
 • tipul probelor pe care trebuie să le propuneți și administra (înscrisuri, expertiză specialitatea topografie și/sau construcții etc.);
 • excepțiile procesuale pe care le puteți invoca sau cu privire la către trebuie să formulați apărări (excepția inadmisibilității, excepția prematuritatii etc.);
 • căile de atac pe care le puteți exercita (apel, recurs etc.).

Toate cerințele expuse mai sus se caracterizează printr-un anumit formalism specific unui proces civil, motiv pentru care, în anumite situații, există posibilitatea ca dumneavoastră să aveți nevoie de ajutor calificat în vederea protejării drepturilor și intereselor dumneavoastră.

Cu alte cuvinte, fiind parte într-un proces de Legea nr. 10/2001 este posibil ca dumneavoastră să vă puneți următoarele întrebări:

 • am formulat cererea în termenul prevăzut de lege?
 • ce înseamnă excepția tardivității?
 • ce înseamnă excepția decăderii?
 • ce înseamnă întâmpinare?
 • ce însemnă excepții sau aspecte prelabile?
 • trebuie să propun probe?
 • ce înseamnă să propun probe?
 • ce probe trebuie să propun și până când?
 • trebuie să solicit și efectuarea unui raport de expertiză?
 • trebuie să achit onorariul aferent raportului de expertiză?
 • unde trebuie să achit onorariul aferent raportului de expertiză?
 • ce înseamnă că instanța a rămas în pronunțare?
 • unde verific soluția pronunțată de instanță?
 • când primesc hotărârea pronunțată de instanță?
 • pot să atac hotărârea pronunțată de instanță dacă sunt nemulțumit?
 • care este termenul în care pot să atac hotărârea pronunțată de instanță?
 • ce înseamnă instanță de apel/recurs?
 • în apel / recurs procesul decurge la fel ca în primă instanță?
 • cât de mult poate să dureze procesul?
 • pot să recuperez cheltuielile efectuate cu procesul?

Indiferent de obiectul procesului dumneavoastră, de instanța pe rolul căreia se află, de stadiul și vechimea procesului, noi vă putem ajuta.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate