Care sunt categoriile de societăți (comerciale) ce pot fi înființate în România?

România are la bază o economie de piață bazată pe libera inițiativă și concurență.

În acest sens sunt prevederile art. 135 alin. 1 din Constituția României:

„Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă”.

Economia de piață a României nu ar fi posibilă fără existența principalilor actori ai pieței, societățile comerciale, denumite după data de 01.01.2011, societățile cu scop lucrativ (n.n. cu scopul obținerii unui profit).

În România, legislația de bază a tuturor societăților comerciale este dată, în principiu, de Legea nr. 31/1990 (Legea societăților)

Orice societate (comercială) înființată în România se supune Legii nr. 31/1990.

În acest sens sunt prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 31/1990:

„În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi”.

În România, potrivit Legii nr. 31/1990, pot fi înființate următoarele categorii de societăți (comerciale):

  • societăți în nume colectiv;
  • societăți în comandită simplă;
  • societăți în comandită pe acțiuni;
  • societăți pe acțiuni;
  • societăți cu răspundere limitată.

În acest sens sunt prevederile art. 2 din Legea nr. 31/1990:

„Dacă prin lege nu se prevede altfel, societăţile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme:

a) societate în nume colectiv;

b) societate în comandită simplă;

c) societate pe acţiuni;

d) societate în comandită pe acţiuni şi

e) societate cu răspundere limitată”.

Toate societățile (comerciale) înființate în România sunt persoane juridice române.

Fiecare categorie de societate (comercială) are anumite caracteristici specifice impuse de lege și de actul constitutiv al acesteia.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete de consultanță, în ceea ce privește categoriile de societăți (comerciale) ce pot fi înființate în România, constând, printre altele, în:

  • discuții cu privire la ceea ce vă doriți de la o societate (comercială) înființată în România;
  • prezentarea caracteristicilor fiecărei categorii de societate (comercială) pe care o puteți înființa în România;
  • prezentarea avantajelor și dezavantajelor fiecărei categorii de societate (comercială) pe care o puteți înființa în România;
  • asistarea dumneavoastră în vederea alegerii categoriei de societate (comercială) care se potrivește cel mai bine intereselor dumneavoastră.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Înființarea societăților comerciale

Imposibilitatea modificării atribuțiilor conferite de lege Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor sau Consiliului de Administrație

ianuarie 24th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult

Alte informații privind Verificarea situației unei companii