Noțiunea de insolvabilitate este reglementată, cu titlu general, de noul Cod Civil al României.

Potrivit noului Cod Civil, art. 1417 alin. 2, prin noțiunea de insolvabilitate a unei persoane se înțelege inferioritatea activului patrimonial al acesteia ce poate fi supus, potrivit legii, executării silite, față de valoarea totală a datoriilor exigibile ale persoanei respective.

Noțiunea de insolvabilitate este reglementată, cu titlu particular, de noul Cod de Procedură Fiscală al României.

Potrivit noului Cod de Procedură Fiscală, art. 265 alin. 1, prin noțiunea de insolvabilitate a unei persoane se ințelege debitorul unor obligații fiscale ale cărui venituri ori bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligațiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile.

Noțiunea de insolvabilitate nu trebuie confundată cu noțiunea de insolvență.

Pentru a afla ce se înțelege prin noțiunea de insolvență vă rugăm să accesați pagina “Ce înseamnă insolvență?”

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Intrarea în procedura insolvenței

Alte informații privind Recuperarea creanțelor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Verificarea situației unei companii