Ce înseamnă insolvabilitatea ?

Noțiunea de insolvabilitate este reglementată, cu titlu general, de noul Cod Civil al României.

Potrivit noului Cod Civil, art. 1417 alin. 2, prin noțiunea de insolvabilitate a unei persoane se intelege inferioritatea activului patrimonial  al acesteia ce poate fi supus, potrivit legii, executării silite, fată de valoarea totală a datoriilor exigibile ale persoanei respective.

Noțiunea de insolvabilitate este reglementată, cu titlu particular, de noul Cod de Procedură Fiscală al României.

Potrivit noului Cod de Procedură Fiscală, art. 265 alin. 1, prin notiunea de insolvabilitate a unei persoane se intelege debitorul unor obligații fiscale ale cărui venituri ori bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligațiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile.

Noțiunea de insolvabilitate nu trebuie confundată cu noțiunea de insolvență.

Pentru a afla ce se înțelege prin noțiunea de insolvența vă rugăm să accesați pagina “Ce înseamnă insolvența ?”

Echipa DPA Legal