Păstrarea confidențialității datelor de către angajați / foști angajați / Păstrarea confidențialității datelor de către partenerii de afaceri / Cum vă putem ajuta

Păstrarea confidențialității datelor de către angajați / foști angajați

În cadrul oricărei companii există o serie de date / informații cu caracter confidențial ce necesită o serie de măsuri de protecție adecvată ( ex. datele de contact ale reprezentanților anumitor clienți, clauzele contractuale financiare negociate cu anumiți parteneri comerciali, know – how – ul, proceduri interne de lucru, secrete de serviciu, secrete comerciale etc ).

În măsura în care datele constau și în informații cu caracter personal păstrarea confidențialității acestora se impune cu atât mai mult în baza GDPR – ului ( General Data Protection Regulation ).

Pentru mai multe informații privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm accesați secțiunea GDPR – Protecția datelor cu caracter personal.

În vederea protejării confidențialității datelor / informațiilor / documentelor este necesară implementarea mai multor măsuri de ordin juridic ( ex. proceduri de lucru, regulamente etc ) și de ordin tehnic ( ex. criptarea datelor, monitorizarea accesului la date, protejarea dispozitivelor IT ) care să reglementeze o serie de aspecte:

  • locul și modalitatea de păstrare a datelor;
  • persoanele care au acces la date și condițiile accesului;
  • tipul de acces la informații și dispozitivele de pe care se poate realiza;
  • prevenirea accesului neautorizat;
  • prevenirea divulgării / sustragerii / copierii neautorizate a datelor;
  • diminuarea riscurilor și a prejudiciilor în cazul accesării neautorizate a datelor.

Ca regulă generală protejarea datelor se realizează prin intermediul încheierii unor acte juridice cuprinzând clauze specifice ( ex. contractul individual de muncă, fișa postului, regulamentul de ordine interioară, acordul de confidențialitate etc ).

Cu toate acestea, pentru asigurarea unei protecții adecvate, unele companii apelează și la implementarea unor măsuri de securitate fizică și IT ( ex. stocarea datelor în dulapuri securizate, limitarea accesului în încăperile care conțin date sensibile, instalarea de sisteme CCTV, stocarea datelor în medii IT care permit asigurarea trasabilității datelor ( cine, când, de pe ce IP, folosind ce tip de dispozitiv, în ce mod a accesat datele ) etc ).

În foarte multe situații accentul se pune pe împiedicarea accesului la date, iar nu pe îndeplinirea unei simple obligații contractuale de a nu accesa datele în mod neautorizat.

Păstrarea confidențialității datelor de către partenerii de afaceri

Asigurarea confidențialității între diverși parteneri de afaceri, fie cu ocazia realizării unui due dilligence, fie cu ocazia desfășurării raporturilor comerciale, se realizează, în general, prin semnarea unui acord de confidențialitate.

Cu toate acestea, chiar și în cadrul unor astfel de raporturi, în special cu ocazia verificărilor de tip due dilligence, pot fi implementate și o serie de măsuri IT destinate asigurării confidențialității datelor ( ex. generarea unor data room-uri virtuale cu sisteme de securitate etc ).

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră de avocați împreună cu diverși specialiști din industria IT ( ex. dezvoltatori de aplicații, specialiști în securitate cibernetică etc ) vă poate acorda consultanță juridică în vederea protejării confidențialității datelor dumneavoastră sensibile:

  • identificarea și clasificarea datelor confidențiale;
  • întocmirea și implementarea procedurilor interne de lucru privind accesul la datele confidențiale;
  • redactarea și negocierea acordurilor de confidențialitate;
  • instruirea personalului abilitat în vederea respectării procedurilor privind păstrarea confidențialității datelor.

Informații suplimentare privind confidențialitatea informațiilor

GDPR – Protecția datelor – dezvoltator imobiliar

noiembrie 24th, 2018|0 Comments

Consultanță juridică privind protecția datelor cu caracter personal (companie din domeniul imobiliar) Dumitru, Popescu și Asociații a acordat consultanță juridică unuia dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din București, în vederea implementării măsurilor organizatorice șiMai mult