Ce se înțelege prin noțiunea de contencios administrativ

În anumite situații raporturile dintre dumneavoastră și diferite autorități / instituții publice sunt influențate de anumite acte administrative emise de acestea din urmă.

Spre exemplu: vi se poate emite o autorizație de construire care vă permite edificarea unui imobil potrivit anumitor parametrii, vi se poate comunica o decizie de impunere de către organul fiscal etc.

În situația în care între dumneavoastră și autoritatea / instituția emitentă a actului administrativ există neînțelegeri cu privire la valabilitatea / eficacitatea actului administrativ în discuție, aceste neînțelegeri pot fi soluționate de către instanțele judecătorești de contencios, competente potrivit legii.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în domeniul contenciosului administrativ, constând, printre altele, în:

  • identificarea normelor incidente în cazul actului administrativ primit de dumneavoastră;
  • contestarea actului administrativ în cadrul procedurii prealabile;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în fața autorității/instituției publice în cadrul procedurii prealabile;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în fața instanțelor judecătorești de contencios.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Achizițiile publice

Anularea unei decizii emise de organul fiscal privind angajarea răspunderii solidare pentru obligațiile debitorului insolvabil

februarie 27th, 2018|0 Comments

Anularea unei decizii emise de organul fiscal având ca obiect angajarea răspunderii solidare a administratorului pentru datoriile societății Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat administratorului unic al unei societăți (comerciale) în vedereaMai mult