Împotriva dumneavoastră a fost declanșată o procedură de executare silită, vi s-au poprit conturile bancare și considerați că o astfel de măsură nu este corectă?

Potrivit legii, aveți dreptul de a contesta orice fel de procedură de executare silită îndreptată împotriva dumneavoastră.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia executării silite constând, între altele, în:

  • identificarea procedurii de executare silită sub care vă aflați;
  • verificarea executării silite din punct de vedere al respectării prevederilor legale aplicabile;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în vederea opririi (suspendării) executării silite până la clarificarea obiecțiilor dumneavoastră;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră in cadrul contestării procedurii de executare silită.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Executarea silită

Anularea întregii executări silite ca urmare a admiterii excepției prescripției dreptului de a solicita executarea silită

martie 2nd, 2018|0 Comments

Prescripția dreptului de a solicita executarea silită/Anularea executării silite demarate cu depășirea termenului de prescripție Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistentă juridică și reprezentare unui debitor în cadrul procedurii de executare silită demaratăMai mult

Alte informații privind Recuperarea creanțelor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult