Anularea deciziei de angajare a răspunderii solidare pentru obligațiile debitorului declarat insolvabil

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în domeniul fiscalității, constând, printre altele, în:

  • identificarea, împreună cu dumneavoastră a situației economico – financiare în care vă aflați;
  • identificarea prevederilor fiscale care vă sunt aplicabile și a modului în care acestea își produc efectele față de dumneavoastră;
  • verificarea deciziei de angajare a răspunderii dumneavoastră solidare din punct de vedere al respectării cerințelor impuse de lege pentru emiterea unui astfel de act;
  • prezentarea modului în care dumneavoastră puteți să contestați decizia de angajare a răspunderii solidare;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în cadrul contestației îndreptată împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Achizițiile publice

Anularea unei decizii emise de organul fiscal privind angajarea răspunderii solidare pentru obligațiile debitorului insolvabil

februarie 27th, 2018|0 Comments

Anularea unei decizii emise de organul fiscal având ca obiect angajarea răspunderii solidare a administratorului pentru datoriile societății Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat administratorului unic al unei societăți (comerciale) în vedereaMai mult

Alte informații privind Executarea silită

Anularea întregii executări silite ca urmare a admiterii excepției prescripției dreptului de a solicita executarea silită

martie 2nd, 2018|0 Comments

Prescripția dreptului de a solicita executarea silită/Anularea executării silite demarate cu depășirea termenului de prescripție Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistentă juridică și reprezentare unui debitor în cadrul procedurii de executare silită demaratăMai mult

Alte informații privind Recuperarea creanțelor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult