Ce înseamnă un contract / Un contract bine realizat împiedică procesele / Contractele cadru clienți și furnizori / Contractele postate pe site-ul propriu / Contractele în formă simplificată ( comandă și factură ) / Contractele cu clauze abuzive / Rezilierea unilaterală vs denunțarea unilaterală / Cum vă putem ajuta

Ce înseamnă un contract

În societate ori de câte ori se vorbește de un contract se înțelege un document întocmit în formă scrisă care poartă o anumită denumire ( ex. contract de vânzare, contract cadru de livrare bunuri, contract de închiriere, contract de donație, contract de arendă etc ).

În realitate, potrivit legii, prin contract se înțelege un acord de voință al părților cu privire la anumite aspecte determinate sau determinabile ( ex. vânzarea unui bun, achiziționarea de materii prime, donarea unei locuințe etc ), iar nu întocmirea unui document în formă scrisă.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, în general, legea nu condiționează existența unui contract de întocmirea unui document care să poarte o astfel de denumire, fiind suficient să existe un acord de voință al părților cu privire la anumite aspecte.

De exemplu, ori de câte ori o persoană achiziționează produse alimentare dintr-un market între acea persoană și market se încheie, pe loc, un contract de vânzare în formă simplificată ( oferta magazinului de a vinde produsele este urmată de acceptarea acesteia din partea clientului care vine cu produsele la casa de marcat ). În astfel de situații între părți se încheie un contract de vânzare, deși părțile nu întocmesc un document formal care să poarte denumirea contract de vânzare.

Important este acordul părților ( market-ul este de acord să vândă, iar clientul este de acord să cumpere ).

Un alt exemplu este cel referitor la alimentarea cu carburant. Benzinăria oferă spre vânzare produsele caracteristice, iar clienții prin alimentarea cu carburant sunt de acord cu achiziționarea produselor, caz în care, între părți se încheie contractul de vânzare.

În practică există și situații în care părțile întocmesc documente intitulate contract de …. ( vânzare, donație etc ).

În anumite situații legea este cea care impune încheierea contractului numai într-o anumită formă ( de ex. încheierea unui contract în fața unui notar public ).

Un contract bine realizat împiedică procesele

Un contract bine realizat, care reglementează în mod amănunțit și transparent drepturile și obligațiile părților, reprezintă o garanție în ceea ce privește împiedicarea declanșării unor procese ulterioare între părți.

În măsura în care drepturile și obligațiile ce revin părților sunt stabilite în mod clar, neechivoc și pe înțelesul părților șansele ca părțile să ajungă în fața unei instanțe de judecată sunt în mod considerabil reduse, fiind suficient că părțile să lectureze conținutul contractului pentru a-și putea da seama în ce situație se află, ce pot și ce nu pot să facă.

Evitând procesele se evită și alocarea unor sume de bani de multe ori considerabile ( taxe de proces, onorarii avocațiale, cheltuieli de executare silită etc ).

Pentru mai multe informații legate de relațiile dintre creditori și debitori vă rugăm accesați secțiunea Relațiile creditor vs debitor.

Contractele cadru clienți și furnizori

Lumea comerțului și a comercianților este o lume dinamică și extraordinar de rapidă, motiv pentru care comercianții, în rare cazuri, au posibilitatea de a aștepta întocmirea unor contracte corespunzătoare de către avocați.

Fiecare tip de business în parte are o serie de particularități, atât tehnice, cât și economice ( ex. modul în care funcționează liniile de producție, modul în care este furnizată materia primă, timpul acordat testării produselor, limitările tehnologice, de cost și umane etc ) motiv pentru care redactarea unui contract în lumea comercială, de fiecare dată, de la zero sau, după caz, folosirea unor contracte generale neadaptate în mod corespunzător tipului de business relevant este o activitate care durează și, de multe ori, reprezintă o piedică în calea desfășurării activității comerciale cu celeritatea dorită.

Un mod prin care comercianții pot optimiza timpii de negociere a contractelor constă în întocmirea unor contracte cadru predefinite, atât în ceea ce privește clienții, cât și în ceea ce privește furnizorii, contracte adaptate într-un mod coerent specificului business-ului respectiv.

Avantajele contractelor cadru sunt multiple ( ex. surprind exact ceea ce este necesar afacerii respective, prevăd remedii pentru situațiile ce pot apărea în practică, negocierea modificărilor la acestea se realizează rapid chiar de către persoana care le-a redactat etc ).

Pentru mai multe informații legate de obligarea debitorului la îndeplinirea obligațiilor asumate vă rugăm accesați secțiunea Executarea silită.

Contractele postate pe site-ul propriu

Într-o lume din ce în ce mai dinamică există și posibilitatea de a crește transparența și de a reduce timpii de negociere prin apelarea la mijloace electronice.

O bună practică în acest sens constă în postarea condițiilor și termenelor contractuale direct pe site-ul companiei, astfel încât orice client și / sau furnizor care dorește să între în relații de afaceri poate să verifice, în prealabil, dacă condițiile sunt sau nu de acceptat.

În acest sens comercianții pot încheia contracte în formă ultrasimplificata în sensul că agreează încheierea contractului în condițiile existente pe site ( ex. este cazul facturilor emise de comercianți care cuprind mențiuni în sensul că raporturile dintre părți sunt guvernate de condițiile și termenii generali existenți pe site ).

Contractele în formă simplificată ( comandă și factură )

În foarte multe situații în relațiile cu furnizorii și / sau clienții companiile folosesc contracte în formă simplificată ce constau în câteva documente sumare ( ex. cerere de ofertă, ofertă, comandă, acceptarea comenzii, factură ).

Avantajul unor astfel de contracte este viteza cu care se încheie și simplitatea acestora.

Dezavantajul unor astfel de contracte este faptul că ele nu reglementează o serie de aspecte ce pot apărea în practică și pot genera neînțelegeri și / sau litigii între părți.

Contractele cu clauze abuzive

În raporturile B2P ( companii vs persoane fizice ) companiile trebuie să acorde o atenție sporită evitării folosirii în contracte a unor clauze abuzive.

Clauzele abuzive sunt acele clauze care, chiar dacă sunt prevăzute în contract și chiar dacă au fost acceptate de persoanele fizice, datorită faptului că încalcă legea, nu produc niciun fel de efecte juridice ( ca și când nu ar exista ).

Între părți este necesar să existe un echilibru contractual în acord cu cerințele bunei credințe, iar companiile să nu fie avantajate într-un mod care poate aduce atingere drepturilor și libertăților persoanelor fizice ( consumatorii ).

Rezilierea unilaterală vs denunțarea unilaterală

O atenție sporită trebuie acordată terminologiei folosite, mai ales în ceea ce privește modurile prin care un contract poate înceta.

Printre modurile în care un contract poate înceta se numără rezilierea și denunțarea unilaterală.

Rezilierea poate opera când una dintre părți nu-și îndeplinește în mod culpabil obligațiile asumate, ea reprezentând o adevărată sancțiune.

Denunțarea poate opera oricând una dintre părți dorește să iasă din contract și operează chiar dacă cealaltă parte și-a îndeplinit în mod ireproșabil obligațiile asumate.

În practică, în anumite contracte, părțile vorbesc de reziliere, dar în realitate doresc să vorbească de denunțare, caz în care contractele sunt întocmite într-o formă neadecvată, nereprezentand adevărată voință a părților.

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră de avocați vă poate acorda consultanță juridică în privința oricărui tip de contract, în special în ceea ce privește contractele cu clienții și / sau furnizorii.

Serviciile oferite constau în numeroase și diverse activități:

  • discuții pentru înțelegerea deplină a fluxului de producție;
  • discuții pentru înțelegerea fluxului de cash flow;
  • redactarea contractelor cadru clienți și furnizori în conformitate cu specificul activității companiei dumneavoastră;
  • analizarea și negocierea contractelor propuse de terți;
  • consiliere în ceea ce privește efectele fiecărei clauze contractuale în parte;
  • consiliere în ceea ce privește tipurile de contracte pe care ar trebui să le folosiți.

Informații suplimentare privind contractele cu clienții

Anularea întregii executări silite ca urmare a admiterii excepției prescripției dreptului de a solicita executarea silită

martie 2nd, 2018|0 Comments

Prescripția dreptului de a solicita executarea silită/Anularea executării silite demarate cu depășirea termenului de prescripție Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistentă juridică și reprezentare unui debitor în cadrul procedurii de executare silită demaratăMai mult

Debitorul dumneavoastră nu își îndeplinește obligațiile

martie 1st, 2018|0 Comments

Debitorul dumneavoastră nu își îndeplinește obligațiile, nu răspunde la notificările transmise și/sau solicită noi și noi termene de plată? Potrivit legii, dumneavoastră puteți obține concursul autorităților/instituțiilor competente în vederea obținerii executării din partea debitorului dumneavoastrăMai mult