Servicii complete în materia contractelor și a altor acte juridice

Contractul reprezintă acordul de voințe, a două sau mai multor persoane, în scopul producerii anumitor efecte dorite de acestea.

În acest sens sunt prevederile art. 1166 din noul Cod civil:

„Contractul este acordul de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”.

Potrivit legislației din România, persoanele sunt libere să încheie orice de contracte și să stabilească conținutul clauzelor și efectelor acestora.

În acest sens sunt prevederile art. 1169 din noul Cod civil:

„Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri”.

Fiecare contract în parte se supune unor reguli general aplicabile, privind:

 • capacitatea părților contractante (ex: ce acte poate încheia un minor, ce acte nu poate încheia un minor, ce acte poate încheia un resortisant al statului Român, ce acte nu poate încheia o anumită persoană etc.);
 • consimțământul părților;
 • obiectul contractului (ex: ce operațiune juridică vizează contractul, vânzarea unui bun, schimbul unui bun, prestarea unui anumit serviciu etc.);
 • cauza contractului (ex: motivul care determină o parte contractantă să încheie respectivul act);
 • forma contractului (ex: contract încheiat verbal, în scris, pe suport de hârtie sau electronic, prin intermediul unui act autentic).

De asemenea, fiecare contract în parte se supune unor reguli specifice, privind:

 • cazurile în care se încheie contractul;
 • modurile în care se încheie contractul;
 • conținutul drepturilor și obligațiilor părților contractante;
 • efectele contractului;
 • executarea contractului;
 • cazurile de încetare ale contractului etc.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia contractelor și altor acte juridice, constând, printre altele, în:

 • analizarea voinței părților contractante pentru a stabili tipul de contract ce poate fi încheiat de acestea;
 • stabilirea și redactarea clauzelor contractuale;
 • stabilirea efectelor contractului și a modului de executare al acestuia;
 • asistarea și reprezentarea părților contractante în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru încheierea contractului;
 • asistarea și reprezentarea părților contractante cu ocazia încheierii contractului;
 • asistarea și reprezentarea părților contractante în vederea îndeplinirii formalităților impuse după încheierea contractului.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Confidențialitatea informațiilor

GDPR – Protecția datelor – dezvoltator imobiliar

noiembrie 24th, 2018|0 Comments

Consultanță juridică privind protecția datelor cu caracter personal (companie din domeniul imobiliar) Dumitru, Popescu și Asociații a acordat consultanță juridică unuia dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din București, în vederea implementării măsurilor organizatorice șiMai mult

Alte informații privind Contractele cu clienții

Anularea întregii executări silite ca urmare a admiterii excepției prescripției dreptului de a solicita executarea silită

martie 2nd, 2018|0 Comments

Prescripția dreptului de a solicita executarea silită/Anularea executării silite demarate cu depășirea termenului de prescripție Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistentă juridică și reprezentare unui debitor în cadrul procedurii de executare silită demaratăMai mult

Alte informații privind Întocmirea și negocierea contractelor

Contractele și alte acte juridice

ianuarie 17th, 2018|0 Comments

Servicii complete în materia contractelor și a altor acte juridice Contractul reprezintă acordul de voințe, a două sau mai multor persoane, în scopul producerii anumitor efecte dorite de acestea. În acest sens sunt prevederileMai mult