Cornelia Drang – avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul ” Dumitru, Popescu și Asociații „

Cornelia este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ).

Educație și pregătire teoretică

Pregătirea teoretică a Corneliei acoperă o parte importantă a domeniului juridic, în materie civilă, comercială și asigurări sociale, grație unităților de învățământ urmate: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat definitiv, Baroul București – titlul de avocat stagiar, Universitatea Româno – Americană, Facultatea de Drept – absolvent.

Experiență profesională

Activitatea profesională a Corneliei în domeniul dreptului românesc, acumulată în cei peste 13 ani de profesare, înglobează o multitudine de instituții juridice din materia dreptului civil, dreptului comercial și dreptului muncii, grație mutiplelor procese în care a fost implicată și consultanței juridice constante a importante companii naționale din diverse ramuri ale economiei românești.

În materia dreptului civil, procesele au privit o serie de provocări ale persoanelor fizice în protejarea drepturilor și intereselor lor legitime: acțiuni în dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, proceduri privind obținerea ordinului prefectului pentru terenurile aflate în folosință, acțiuni în revendicare imobiliară, acțiuni de partaj, acțiuni în grănițuire, acțiuni de divorț, acțiuni privind încredințarea minorilor, acțiuni în recuperarea creanțelor, contestații la executare etc, în timp ce activitatea de consultanță a privit o serie de alte aspecte: dezbaterea succesiunilor, negocierea și încheierea contractelor, recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor, înființarea de asociații și fundații etc.

În materia dreptului comercial, procesele au privit toate aspectele privind înființarea, funcționarea, organizarea și încetarea societăților comerciale: activități de înființare a societăților comerciale, activități privind majorarea sau reducerea capitalului social al societăților, acțiuni având ca obiect excluderea asociaților din cadrul societății și obligarea acestora la plata de daune interese, acțiuni având ca obiect contestarea rezoluțiilor pronunțate de oficiile registrului comerțului, acțiuni privind recuperarea creanțelor etc, în timp ce activitățile de consultanță au acoperit toate ariile unei companii: relațiile cu clienții și furnizorii, proceduri de încasare a creanțelor, proceduri de dizolvare, fuziune sau divizare, proceduri de preluare a societăților etc.

În materia dreptului muncii, procesele au privit raporturile dintre angajatori și angajați: contestarea deciziilor de concediere, obținerea daunelor interese pentru prejudiciile cauzate prin concedierile nelegale, reintegrarea salariaților etc, în timp ce activitățile de consultanță au privit dimensiunea internă a companiilor: negocierea contractelor de muncă, asistență la negocierile privind încetarea raporturilor de muncă, modificarea regulamentelor de ordine interioară etc.

Domenii profesionale recente

Articole recente

Solicită acum o consultație

Programează o consultație cu noi și beneficiază de ajutor specializat în ceea ce privește dosarul tău.