Cornelia Drang

Cornelia Drang

Titulara a ” Cornelia Drang ” C.A., Cornelia este avocat definitiv, membru al Baroului București.

Începând cu anul 2016 Cornelia s-a alăturat echipei noastre extinzându-ne capacitatea de a oferi servicii de asistență juridică și reprezentare, precum și de consultanță, în mai multe materii ( ex. asistență juridică și reprezentare în materia dreptului civil, consultanță juridică în materia societăților comerciale etc).

Experiență recentă:

  • asistarea și reprezentarea cu succes a unuia dintre principalii dezvoltatori imobiliari din București în cadrul procedurii de divizare a acestuia;
  • asistarea și reprezentarea cu succes a mai multor companii în cadrul procedurii de fuziune transfrontalieră a acestora;
  • asistarea și reprezentare cu succes a unei persoane în cadrul unui dosar de executare silită demarat de societatea cesionară a unui contract de credit bancar;
  • asistarea și reprezentarea cu succes a mai multor persoane în vederea dobândirii dreptului de proprietate asupra mai multor imobile, prin pronunțarea unor hotărâri judecătorești care să țină loc de contracte de vânzare;
  • asistarea și reprezentarea cu succes a unei persoane în vederea dobândirii dreptului de proprietate prin intermediul uzucapiunii;
  • asistarea și reprezentarea cu succes a uneia dintre cele mai importante companii din România în domeniul producției și comercializării de băuturi alcoolice într-un litigiu având ca obiect evitarea dublei impuneri;
  • asistarea și reprezentarea cu succes a mai multor persoane în cadrul unor dosare de dreptul muncii.

Pregătire profesională:

  • Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea avocaților – titlul de avocat definitiv;
  • Baroul București – titlul de avocat stagiar;
  • Universitatea Româno – Americană, Facultatea de Drept – absolvent.