Cristina Lidia Gebăilă – avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul ” Dumitru, Popescu și Asociații „

Cristina este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ).

Educație și pregătire teoretică

Pregătirea teoretică a Cristinei privește preponderent dreptul societar, atât din perspectiva funcționarii în regim normal a societăților comerciale, cât și din perspectiva regimului juridic impus de procedurile de insolvență, grație instituțiilor de învățământ urmate: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat definitiv, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat stagiar, Universitatea Româno – Americană, Facultatea de Drept – master dreptul afacerilor, Universitatea Româno – Americană, Facultatea de Drept – absolvent.

Experiență profesională

Activitatea profesională a Cristinei în materia dreptului societar și în materia protecției datelor cu caracter personal, acumulată în cei peste 9 ani de profesare, acoperă întregul domeniu al societăților comerciale, atât în situația funcționarii acestora într-un regim normal, cât mai ales funcționarii în cadrul rigorilor impuse de procedurile de insolvență, grație mutiplelor procese și proceduri în care a fost implicată, coroborate cu activitatea de consultanță corporatistă.

În materia dreptului comercial procesele au privit atât dimensiunea internă cât și cea externă a societăților comerciale: acțiuni privind nulitatea actelor societare, acțiuni privind reintegrarea persoanelor în cadrul unor societăți, nulitatea actelor frauduloase de transfer, acțiuni în revocarea organelor de adminstrare, acțiuni în excluderea unor asociați, acțiuni privind recuperarea creanțelor etc, în timp ce activitatea de consultanță a privit: relațiile cu clienții, recuperarea amiabilă a datoriilor, adaptarea contractelor, operațiunile de preluare a societăților etc.

În materia insolvenței procedurile și procesele au privit întreaga materie: cereri de deschidere a procedurii, opoziții la deschiderea procedurii, desemnarea administratorului / lichidatorului judiciar, cereri de înscriere la masa credală, contestații la tabel, cereri de trecere la procedura falimentului, contestarea rapoartelor de activitate, anularea actelor frauduloase, angajarea răspunderii patrimoniale, contestații împotriva hotărârilor adunării creditorilor, contestarea măsurilor administratorului / lichidatorului judiciar formularea de opinii legale etc.

În materia protecției datelor cu caracter personal consultanța juridică a privit o serie de operatori de date cu caracter personal: identificarea datelor cu caracter personal folosite în activitatea curentă, redactarea politicilor privind prelucrarea datelor, redactarea procedurilor de securitate privind prelucrarea datelor, stabilirea și implementarea măsurilor organizatorice și tehnice necesare asigurării exercitării drepturilor de către persoanele vizate, întocmirea registrelor de prelucrare a datelor etc.

Domenii profesionale recente

Articole recente

Solicită acum o consultație

Programează o consultație cu noi și beneficiază de ajutor specializat în ceea ce privește dosarul tău.