Ce înseamnă date cu caracter personal?

În lumea contemporană, indiferent de mediul în care trăim, suntem înconjurați de o mare de informații privitoare la o serie de aspecte ale vieții sociale, economice, culturale etc

O parte din aceste informații reprezintă date cu caracter personal, caz în care folosirea acestora, în orice mod, se poate realiza numai cu respectarea cerințelor legale impuse de legislația aferentă protecției datelor cu caracter personal.

În acest sens sunt prevederile art. 4 pct. 1 din Regulamentul nr. 679/27.04.2016 al Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care stabilesc:

„^^date cu caracter personal^^ înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (^^persoana vizată ^^); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

Reprezintă date cu caracter personal următoarele informații referitoare la o persona fizică: numele unei persoane, prenumele unei persoane, data nașterii, proveniența, cetățenia, numele părinților, domiciliul unei persoane, vârsta unei persoane, categoria de vârstă, înălțimea unei persoane, culoarea părului unei persoane, sexul unei persoane, etnia, limba, starea civilă, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de înregistrare a mașinii, numărul de securitate socială, numărul de pașaport, ocupația, funcția, îmbrăcămintea, numărul de membrii ai unei familii, numărul de identificare al unei persoane care participă la un examen, numărul unic atribuit unei persoane în mod electronic, numărul unic atribuit unui solicitant de azil, lista intrărilor și ieșirilor unei persoane pe teritoriul unui stat, statutul de rezident, informații referitoare la pașapoartele deținute, informațiile cuprinse într-un cod de bare încorporat unui document de identitate al unei persoane, codul personal, informațiile privind o persoană cuprinse într-o analiză juridică, răspunsurile date la un chestionar anonim, răspunsurile date de o persoană când susține un examen, opinia unui examinator în ceea ce privește răspunsurile furnizate de o persoană care a susținut un examen, informațiile referitoare la managerul unei școli cuprinse într-un raport de control, registrele școlare, informațiile privind participarea la o ședință, la o anumită oră, într-un anumit loc, precum și afirmațiile realizate în cadrul ședinței, prezența în sângele unei persoane a unei substanțe, modul în care un doctor înțelege să prescrie un anumit tratament, bonitatea unui împrumutat, expectativa de viață a unui asigurat, formularul completat de o persoană care dorește să se angajeze, capacitatea de muncă a unui salariat, evidența timpului de lucru, perioadele de lucru zilnice, pauzele de muncă, cursurile de pregătire profesională ale unui angajat, accidentele de muncă, problemele disciplinare ale unui angajat, titlul unui document creat de un angajat, salariul etc.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia protecției datelor cu caracter personal, constând, printre altele, în:

  • identificarea informațiilor pe care le folosiți în activitatea de zi cu zi;
  • stabilirea dacă informațiile pe care le folosiți în activitatea de zi cu zi reprezintă sau nu date cu caracter personal;
  • prezentarea cerințelor legale în materia prelucrării datelor cu caracter personal;
  • asistarea dumneavoastră în vederea implementării măsurilor organizatorice și tehnice care să vă permită prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind GDPR – Protecția datelor cu caracter personal

Asistarea uneia din primele companii amendate în temeiul GDPR-ului – Protecția datelor cu caracter personal

noiembrie 24th, 2018|0 Comments

Consultanță juridică privind sancțiunile aplicate în baza GDPR-ului (Protecția datelor cu caracter personal) "Dumitru, Popescu și Asociații" asistă una din primele companii românești sancționată pentru nerespectarea noii legislații privind protecția datelor cu caracter personalMai mult

GDPR – Protecția datelor – dezvoltator imobiliar

noiembrie 24th, 2018|0 Comments

Consultanță juridică privind protecția datelor cu caracter personal (companie din domeniul imobiliar) Dumitru, Popescu și Asociații a acordat consultanță juridică unuia dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din București, în vederea implementării măsurilor organizatorice șiMai mult