Libertatea de a construi / Limitele urbanistice ( legale ) ale dreptului de a construi / Limitele impuse de drepturile vecinilor / Încălcări ale limitelor de construire / Cum vă putem ajuta

Libertatea de a construi

Proprietarul unui imobil ( teren și / sau construcție ) are dreptul de a efectua lucrări de construire la imobilul său ( ex. desființarea unei părți din construcție, extinderea amprentei la sol, supraetajarea, consolidarea etc ) în condițiile legii.

Dreptul unui proprietar de a construi nu este un drept absolut și nelimitat, în sensul că proprietarul nu poate realiza orice fel de lucrări de construire în orice condiții, ci numai cu respectarea dispozițiilor legale.

Pentru mai multe informații legate de prerogativele proprietarului unui teren vă rugăm accesați secțiunea Dreptul de proprietate.

Limitele urbanistice ( legale ) ale dreptului de a construi

În vederea asigurării unei dezvoltări urbanistice coerente în acord cu interesul general în România au fost edictate o serie de reglementări legale și / sau tehnice privind modul în care pot fi realizate lucrările de construire.

Orice teren din România este reglementat din punct de vedere urbanistic.

Normele legislației din domeniul urbanismului stabilesc pentru fiecare teren din România o serie de aspecte, cum ar putea fi:

 • categoria terenului ( ex. intravilan, extravilan, teren agricol, teren forestier, teren curți – construcții etc );

 • suprafața minimă a terenului pentru ca acesta să poată fi considerat construibil;
 • căile de acces din drumul public necesare ca un teren să poată fi considerat construibil;
 • tipul construcțiilor ce pot fi edificate pe un anumit teren ( ex. numai locuințe, numai clădiri guvernamentale, numai clădiri de business etc );
 • tipul de construcții care nu pot fi edificate pe teren ( ex. imobile în care se desfășoară o activitate poluantă sau zgomotoasă sau periculoasă );
 • amprenta maximă la sol a construcțiilor ( POT – ul – Procentul de ocupare al terenului );
 • limita maximă a spațiului construit ( CUT – ul – Coeficientul de utilizare al terenului );
 • înălțimea maximă a construcțiilor;
 • retragerile construcțiilor față de limitele de proprietate ( axul străzii, limita posterioară, limitele laterale ).

Toate limitele impuse unui teren prin reglementările urbanismului sunt considerate limite legale ale dreptului de proprietate ( mai concret ale dreptului de a construi pe o anumită proprietate ).

Pentru mai multe informații legate de anularea unei autorizații de construire vă rugăm consultați secțiunea Anularea autorizației de construire.

Limitele impuse de drepturile vecinilor

Dreptul de proprietate asupra unui teren aparțînând unei persoane se întinde, sub anumite modalități, dincolo de limita de proprietate afectând in mod direct terenurile învecinate.

Spre exemplu, ca regulă generală proprietarul unui teren are dreptul ca vecinul său să nu edifice o construcție pe terenul învecinat la o distanță mai mică de 60 cm față de limita de hotar, dacă prin regulamentul de urbanism nu se prevede o altă distanță ( ex. 2 ml față de limita de hotar ).

Corelativ acestui drept proprietarul imobilului învecinat are obligația de a respecta această distanță la momentul când hotărăște să edifice o construcție.

Încălcări ale limitelor de construire

În anumite situații există posibilitatea ca proprietarul unui teren să edifice o construcție pe propriul său teren, iar prin aceasta să încalce drepturile proprietarilor imobilelor învecinate ( ex. nerespectarea distanței minime față de limita de hotar, edificarea unui imobil în care se desfășoară o activitate periculoasă ce ar putea cauza multiple prejudicii vecinilor, afectarea nivelului de lumină de care beneficiază construcțiile învecinate etc ).

În alte situații există posibilitatea ca proprietarul unui vecin să edifice o construcție cu depășirea limitelor de proprietate, pe terenul învecinat.

Pentru mai multe informații referitoare la redobândirea terenului ocupat în mod nelegal de un vecin vă rugăm accesați secțiunea Acțiunea în revendicare.

În toate aceste cazuri, în funcție de circumstanțe, proprietarul imobilului învecinat poate obține desființarea construcției care îi generează prejudiciile expuse mai sus.

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri vă pot consilia și vă pot asigura consultanță juridică și reprezentare, atât în fața autorităților / instituțiilor urbanistice, cât și în fața instanțelor judecătorești în orice procedură și / sau litigiu privind desființarea construcțiilor edificate în mod nelegal de către vecinul dumneavoastră, asigurându-vă restabilirea drepturilor prejudiciate, serviciile noastre incluzând:

 • verificarea parametrilor urbanistici ai proprietății dumneavoastră;

 • verificarea parametrilor urbanistici ai proprietății vecinului;
 • verificarea tuturor actelor care au stat la baza autorizării edificării construcției învecinate;
 • stabilirea dacă drepturile dumneavoastră au fost afectate, iar în caz afirmativ în ce măsură;
 • inițierea, susținerea și finalizarea demersurilor legale necesare în vederea restabilirii legalității.

Informații suplimentare privind desființarea construcțiilor vecinului

Dreptul civil

ianuarie 2nd, 2018|0 Comments

Soluții în domeniul dreptului civil Dreptul civil reprezintă cea mai vasta materie în domeniul juridic românesc, față de faptul că reglementează majoritatea raporturilor juridice de drept privat dintre persoane, atât fizice, cât și juridice. ÎnMai mult