Despăgubiri pentru imobilele naționalizate / Legile care îndreptățesc la acordarea despăgubirilor / Procedurile de acordare a despăgubirilor / Cum vă putem ajuta

Despăgubiri pentru imobilele naționalizate

Pentru toate imobilele preluate în mod abuziv de statul român în perioada 1945 – 1989 care nu au putut fi restituite în natură foștilor proprietari statul român a adoptat o serie de acte normative prin care a stabilit mecanismele de despăgubire a foștilor proprietari.

În general despăgubirile constau în puncte unde fiecare punct are valoarea de 1 leu.

Punctele pot fi folosite pentru achiziționarea de imobile prin procesul de licitații publice ale bunurilor proprietatea privată a statului român și / sau a unităților administrativ teritoriale sau, după caz, pot fi transformate în bani în condițiile legii.

Pentru mai multe detalii privind imobilele naționalizate vă rugăm accesați secțiunea Restituirea imobilelor naționalizate.

Despăgubirile se stabilesc de către autoritățile / instituțiile publice cu competențe în domeniu ( ex. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Comisia Centrală pentru Stabirirea Despăgubirilor, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, Instituția Prefectului, instanțele judecătorești etc ).

Legile care îndreptățesc la acordarea despăgubirilor

Despăgubirile se acordă, în principiu, în baza următoarelor acte normative:

 • Legea nr. 18/1991;
 • Legea nr. 1/2000;
 • Legea nr. 10/2001;
 • Legea nr. 247/2005;
 • Legea nr. 165/2013;
 • Legea nr. 290/2003;
 • Legea nr. 164/2014.

Procedurile de acordare a despăgubirilor

Procedurile de acordare a despăgubirilor se realizează de către Autoritatea Națională privind Restituirea Proprietăților ( A.N.R.P. ) în colaborare cu Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor ( C.N.C.I. ) și Ministerul Finanțelor Publice ( M.F.P. ).

În general procedura este următoarea:

 • verificarea dosarului de retrocedare și a legalității deciziei / dispoziției prin care s-a propus acordarea despăgubirilor sub formă de puncte;
 • completarea dosarului cu acte și / sau informații privind regimul juridic al imobilului la momentul preluării abuzive;
 • stabilirea valorii imobilului potrivit grilei notariale și categoriei de folosință a imobilului;
 • emiterea unei decizii privind acordarea despăgubirilor sub formă de puncte.

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri vă pot asigura servicii menite obținerii și încasării efective a despăgubirilor care vi se cuvin:

 • stabilirea actului normativ în baza căruia puteți încasa despăgubiri;
 • consiliere în vedere completării dosarului privind încasarea despăgubirilor;
 • asistență juridică și reprezentare în fața autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu;
 • asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești;
 • punerea în executare a titlurilor executorii obținute;
 • asistență în vederea încasării efective a despăgubirilor.

Informații suplimentare privind despăgubirile ANRP