loader image

Despre noi

Despre noi2022-10-31T22:13:37+00:00

Cine suntem / Serviciile noastre / Expertiza noastră / Timpul dedicat dumneavoastră / One – stop shop / Soluții concrete nu opinii

Bine ați venit pe site-ul ” Dumitru, Popescu și Asociații ” ( DPA Legal Team ).

Cine suntem

” Dumitru, Popescu și Asociații ” este o societate profesională de avocați cu răspundere limitată, având personalitate juridică, înființată la nivelul anului 2015, în conformitate cu legislația specifică din România, de către avocații Bogdan Dumitru și Răzvan Popescu, ambii membri ai Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ), barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ).

Viziunea comună a celor doi avocați fondatori a fost aceea de a oferi clienților servicii juridice de o înalta calitate, într-un registru de timp adaptat nevoilor particulare ale fiecărui client în parte, într-un mod onest, transparent și coerent.

Serviciile noastre

Obiectul de activitate al societății este reglementat în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 și Statutului Profesiei de Avocat, constând în numeroase activități în domeniul juridic: consultații și cereri cu caracter juridic, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, organelor de urmărire penală, organelor administrației publice și instituțiilor, redactarea de acte juridice, activități de mediere, activități fiduciare, apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice.

Expertiza noastră

Întreaga echipă este formată numai din avocați cu drept de practică înscriși în tablourile avocaților activi din cadrul Baroului București, respectiv din cadrul celorlalte barouri din țară, barouri afiliate Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ).

Fiecare avocat din cadrul echipei noastre este specializat în câteva arii principale de practică, astfel încât dosarul dumneavoastră să beneficieze de expertiza necesară rezolvării.

Timpul dedicat dumneavoastră

Timpul alocat dosarului dumneavoastră este prima prioritate pentru noi, motiv pentru care membrii echipei noastre alocă un timp mai mult decât suficient înțelegerii pe deplin a situației în care vă aflați.

Alocarea unui timp suficient familiarizării cu dosarul dumneavoastră este o măsură care conduce la înțelegerea deplină a acestuia și la scăderea timpului petrecut ulterior pentru rezolvarea situației.

One – stop shop

Un singur punct de contact pentru toate dosarele dumneavoastră.

Oferim servicii juridice integrate grație colaborării interdisciplinare a avocaților noștri, specializați în diverse domenii de activitate, cu profesioniști din toate domeniile juridice, respectiv din toate domeniile adiacente: notari publici, executori judecătorești, practicieni în insolvență, consultanți fiscali, ingineri geodezi, ingineri constructori, medici etc.

Soluții concrete nu opinii

Momentul când dumneavoastră primiți o soluție concretă, reală și viabilă la problema dumneavoastră este momentul când noi considerăm că ne-am îndeplinit misiunea încredințată.

Susținem fiecare și toate soluțiile noastre motiv pentru care urmărim in timp efectele post – implementare.

Avocații DPA în slujba dumneavoastră:

Bogdan Dumitru

Bogdan Mircea Lucian Dumitru - fondator și partener coordonator în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Bogdan este este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ). Educație și pregătire teoretică Pregătirea teoretică a lui Bogdan acoperă atât domeniul juridic, cât și domeniul economic, fiind absolvent al mai multor unități de învățământ: Baroul București - titlul de avocat definitiv, Baroul București - titlul de avocat stagiar, Academia de Științe Economice - absolvent curs post

Răzvan Popescu

Răzvan Nicolae Popescu - Fondator și partener în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Răzvan este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ). Educație și pregătire teoretică Pregătirea teoretică a lui Răzvan acoperă atât domeniul juridic, cât și domeniul tehnic, fiind absolvent al mai multor unități de învățământ: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de lector în materia protecției datelor cu caracter personal, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Cornelia Drang

Cornelia Drang - avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Cornelia este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ). Educație și pregătire teoretică Pregătirea teoretică a Corneliei acoperă o parte importantă a domeniului juridic, în materie civilă, comercială și asigurări sociale, grație unităților de învățământ urmate: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat definitiv, Baroul București – titlul de

Georgiana Cercel

Georgiana Cercel – avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul ” Dumitru, Popescu și Asociații „ Georgiana este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ). Educație și pregătire teoretică Pregătirea teoretică a Georgianei acoperă combină atât dreptul privat cât și dreptul public, realizând un nucleu interdisciplinar și de ansamblu, grație unităților de învățământ absolvite: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat definitiv, Universitatea București, Facultatea de Drept – master

Cristina Gebăilă

Cristina Lidia Gebăilă – avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul ” Dumitru, Popescu și Asociații „ Cristina este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ). Educație și pregătire teoretică Pregătirea teoretică a Cristinei privește preponderent dreptul societar, atât din perspectiva funcționarii în regim normal a societăților comerciale, cât și din perspectiva regimului juridic impus de procedurile de insolvență, grație instituțiilor de învățământ urmate: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul

Vlad Bica

Vlad Ștefan Bica - avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul ” Dumitru, Popescu și Asociații „ Vlad este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ). Educație și pregătire teoretică Pregătirea teoretică a lui Vlad acoperă cu preponderență dreptul privat, cu accent asupra dreptului civil și dreptului comercial, precum și dreptul public în materie penală și de contencios administrativ și fiscal, grație unităților de profil absolvite: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Sanduta Caliu

Sănduța Caliu - avocat colaborator în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații "Sănduța este avocat stagiar membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ). Educație și pregătire teoretică Pregătirea teoretică a Sănduței acoperă domeniul juridic atât din perspectiva dreptului privat, în materia dreptului civil, cât și din perspectiva dreptului public, în materia dreptului penal și contenciosului administrativ, grație unităților de învățământ urmate: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat stagiar, Universitatea București, Facultatea de

Florentina Iantuc

Florentina Ianțuc - avocat în raporturi de conlucrare profesională cu " Dumitru, Popescu și Asociații " Florentina este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucurești.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ). Educație și pregătire teoretică Pregătirea teoretică a Florentinei acoperă principalele ramuri de drept ale dreptului privat, dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei și dreptul muncii, grație instituțiilor absolvite: Baroul București - titlul de avocat definitiv, Baroul București - titlul de avocat stagiar, Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Drept -