Soluții în domeniul dreptului civil

Dreptul civil reprezintă cea mai vasta materie în domeniul juridic românesc, față de faptul că reglementează majoritatea raporturilor juridice de drept privat dintre persoane, atât fizice, cât și juridice.

În cazul persoanelor fizice, dreptul civil ofera răspunsuri, printre altele, următoarelor întrebări:

 • Care este momentul de la care o persoană are drepturi și obligații?
 • Care sunt drepturile și obligațiile unei persoane?
 • Cum poate o persoană să-și exercite drepturile?
 • Cum trebuie o persoană să-și execute obligațiile?
 • Care sunt limitările drepturilor unei persoane?
 • În ce constau relațiile de rudenie și care sunt efectele acestora?
 • În ce constau relațiile de afinitate și care sunt efectelor acestora?
 • În ce constau relațiile dintre soți și care sunt efectele acestora?
 • Care sunt drepturile și obligațiile copilului?
 • Care sunt mijloacele de protecție a copilului?
 • Ce se întâmplă în cazul decesului unei persoane?
 • Ce înseamnă moștenirea legală și care sunt regulile acesteia?
 • Ce înseamnă moștenirea testamentară și care sunt regulile acesteia?

În cazul persoanelor juridice, dreptul civil oferă răspunsuri, printre altele, următoarelor întrebări:

 • Care sunt categoriile și tipurile de persoane juridice ce pot fi înființate în România?
 • Cum se înființează o persoană juridică în România?
 • Care sunt drepturile și obligațiile unei persoane juridice înființate în România?
 • Care sunt drepturile și obligațiile unei persoane juridice înființate într-un alt stat pe teritoriul României?
 • Care sunt limitările drepturilor persoanelor juridice înființate în România?
 • Care sunt limitările drepturilor persoanelor juridice înființate într-un alt stat pe teritoriul României?
 • Care este modul de organizare și funcționare al persoanelor juridice înființate în România?
 • Care este modul în care o persoană juridică înființată în România intră în relații cu terții?
 • În ce condiții o persoană juridică înființată în România își poate desfășura activitatea?
 • În ce condiții o persoană juridică înființată într-un alt stat își poate desfășura activitatea în România?
 • Care este modul în care o persoană juridică înființată în România își poate modifica caracteristicile?
 • Care este modul în care o persoană juridică înființată în România își poate înceta existența?
 • Ce se întâmplă cu drepturile și obligațiile persoanei juridice înființate în România în cazul încetării existenței acesteia?
 • Care sunt drepturile și obligațiile fondatorilor/asociaților/acționarilor/membrilor unei persoane juridice înființate în România?
 • Care sunt drepturile și obligațiile reprezentanților/administratorilor unei persoane juridice înființate în România?

Atât în cazul persoanelor fizice, cât și juridice, dreptul civil oferă răspunsuri, printre altele, următoarelor întrebări:

 • Ce înseamnă un bun?
 • Care sunt categoriile de bunuri?
 • Care este regimul juridic al fiecărei categorii de bunuri?
 • Care sunt drepturile și obligațiile unei persoane prin raportare la un anumit bun?
 • Care sunt modurile în care bunurile pot fi create/constituite/modificate/transferate/grevate/distruse?
 • Ce însemnă dreptul de proprietate asupra unui bun?
 • Cum se dobândește dreptul de proprietate asupra unui bun?
 • În ce condiții se poate exercită dreptul de proprietate asupra unui bun?
 • Prin ce moduri se transferă dreptul de proprietate asupra unui bun?
 • Ce alte drepturi reale există în afara dreptului de proprietate?
 • Ce înseamnă un drept de creanță?
 • Ce înseamnă creditor, respectiv ce înseamnă debitor?
 • Care sunt drepturile creditorului, respectiv care sunt obligațiile debitorului și în ce condiții se exercită, respectiv se îndeplinesc acestea?
 • Care sunt tipurile de contracte sau acte ce pot fi încheiate?
 • Care sunt condițiile general valabile, de validitate, ale oricărui tip de contract, respectiv act, ce trebuie îndeplinite?
 • Ce clauze, respectiv prevederi poate sau nu să conțină un anumit contract, respectiv un anumit act?
 • Care sunt efectele unui contract, respectiv ale unui act?
 • Cum se execută un contract, respectiv un act?
 • Care sunt mijloacele de protecție în cazul neexecutarii unui contract, respectiv unui act?
 • În ce condiții un contract, respectiv un act poate fi desființat?
 • Ce se înțelege prin garanții?
 • Cum pot fi constituite și folosite garanțiile?
 • Care sunt mijloacele de protecție puse la îndemâna unei persoane prejudiciate?
 • Ce se înțelege prin daune interese (despăgubiri) și în ce condiții se pot acorda?
 • Care sunt mijloacele de protecție ale drepturilor personalității (dreptul la imagine, dreptul la viață privată, onoarea, demnitatea etc.)?
 • Ce înseamnă prescripția extinctivă și cum funcționează?
 • Ce înseamnă decăderea și cum funcționează?
 • Care este specificul raporturilor juridice cu un element de extraneitate?
 • Care sunt modurile prin care persoanele pot rezolva, pe cale amiabilă, un diferent de natură civilă?
 • Care sunt modurile prin care persoanele își pot proteja drepturile și interesele în fața unei instanțe judecătorești?

Dumitru, Popescu și Asociații furnizează servicii de asistență juridică și reprezentare apte să conducă la furnizarea răspunsurilor la întrebările expuse mai sus, precum și la orice alte întrebări aferente dreptului civil.

Sunteți sigur că întrebarea dumneavoastră vizează domeniul dreptului civil?

Contactați-ne și obțineți în cel mai scurt timp răspunsul la întrebarea dumneavoastră.

Nu știți dacă întrebarea dumneavoastră vizează domeniul dreptului civil?

Contactați-ne și aflați care este domeniul juridic aferent întrebării dumneavoastră și dacă vă putem ajuta.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Confidențialitatea informațiilor

GDPR – Protecția datelor – dezvoltator imobiliar

noiembrie 24th, 2018|0 Comments

Consultanță juridică privind protecția datelor cu caracter personal (companie din domeniul imobiliar) Dumitru, Popescu și Asociații a acordat consultanță juridică unuia dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din București, în vederea implementării măsurilor organizatorice șiMai mult

Alte informații privind Construcțiile fără autorizație de construire

Dreptul civil

ianuarie 2nd, 2018|0 Comments

Soluții în domeniul dreptului civil Dreptul civil reprezintă cea mai vasta materie în domeniul juridic românesc, față de faptul că reglementează majoritatea raporturilor juridice de drept privat dintre persoane, atât fizice, cât și juridice. ÎnMai mult

Alte informații privind Desființarea construcțiilor vecinului

Dreptul civil

ianuarie 2nd, 2018|0 Comments

Soluții în domeniul dreptului civil Dreptul civil reprezintă cea mai vasta materie în domeniul juridic românesc, față de faptul că reglementează majoritatea raporturilor juridice de drept privat dintre persoane, atât fizice, cât și juridice. ÎnMai mult

Alte informații privind Întocmirea și negocierea contractelor

Contractele și alte acte juridice

ianuarie 17th, 2018|0 Comments

Servicii complete în materia contractelor și a altor acte juridice Contractul reprezintă acordul de voințe, a două sau mai multor persoane, în scopul producerii anumitor efecte dorite de acestea. În acest sens sunt prevederileMai mult