Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului civil

În urma demersurilor întreprinse, Dumitru, Popescu și Asociații a obținut recunoașterea în instanță a teoriei potrivit căreia, în situația în care o instanță constituie un drept de retenție, în favoarea unei persoane, dreptul de retenție este recunoscut numai pentru viitor, începând cu data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

Dreptul de retenție poate avea ca izvor: legea, o hotărâre judecătorească sau convenția părților.

În situația în care dreptul de retenție are ca izvor o hotărâre judecătorească, acesta începe să-și producă efectele de la momentul la care hotărârea rămâne definitivă, pentru viitor, iar nu și pentru trecut.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de folosință asupra terenului

Bogdan Dumitru

ianuarie 3rd, 2022|Comentariile sunt închise pentru Bogdan Dumitru

Bogdan Mircea Lucian Dumitru - fondator și partener coordonator în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Bogdan este este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii NaționaleMai mult

Răzvan Popescu

ianuarie 2nd, 2022|0 Comments

Răzvan Nicolae Popescu - Fondator și partener în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Răzvan este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor dinMai mult

Cornelia Drang

ianuarie 1st, 2022|0 Comments

Cornelia Drang - avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Cornelia este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barouMai mult

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Situația juridică a unui imobil