Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului civil

În urma demersurilor întreprinse, Dumitru, Popescu și Asociații a obținut în instanță recunoașterea teoriei, potrivit căreia, titularul unui drept de retenție asupra unui bun nu are dreptul de a folosi bunul, iar în situația în care-l folosește poate fi obligat la plata contravalorii lipsei de folosință a bunului.

În esența, titularul unui drept de retenție are dreptul de a refuza restituirea bunului grevat de acest drept până la momentul la care debitorul își execută obligațiile față de acesta.

Cu toate aceste, faptul că titularul dreptului de retenție are dreptul să nu restituie bunul nu echivalează cu dreptul acestuia de a-l folosi.

În situația în care titularul dreptului de retenție folosește bunul, acesta poate fi obligat, în condițiile legii, la plata contravalorii lipsei de folosință a acestuia.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de folosință asupra terenului

Bogdan Dumitru

ianuarie 3rd, 2022|Comentariile sunt închise pentru Bogdan Dumitru

Bogdan Mircea Lucian Dumitru - fondator și partener coordonator în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Bogdan este este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii NaționaleMai mult

Răzvan Popescu

ianuarie 2nd, 2022|0 Comments

Răzvan Nicolae Popescu - Fondator și partener în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Răzvan este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor dinMai mult

Cornelia Drang

ianuarie 1st, 2022|0 Comments

Cornelia Drang - avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Cornelia este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barouMai mult

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Situația juridică a unui imobil