Servicii complete în materia dreptului de abitație

Dreptul de abitație reprezintă dreptul unei persoane de a folosi o locuință, aflată în proprietatea altei persoane, împreună cu soțul său, copii săi, părinții săi sau, după caz, alte persoane aflate în întreținerea sa.

În acest sens sunt prevederile art. 750 din noul Cod civil:

„Titularul dreptului de abitaţie are dreptul de a locui în locuinţa nudului proprietar împreună cu soţul şi copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum şi cu părinţii ori alte persoane aflate în întreţinere”

Un drept special de abitație este recunoscut și soțului supraviețuitor, care întrunește anumite condiții impuse de lege.

În acest sens sunt prevederile art. 973 alin. 1 din noul Cod civil:

„Soţul supravieţuitor care nu este titular al niciunui drept real de a folosi o altă locuinţă corespunzătoare nevoilor sale beneficiază de un drept de abitaţie asupra casei în care a locuit până la data deschiderii moştenirii, dacă această casă face parte din bunurile moştenirii”.

Trebuie subliniat faptul că dreptul de abitație poate avea un singur obiect: o locuință, astfel cum această este definită de lege.

Potrivit art. 2 lit. a din Legea nr. 114/1996 prin noțiunea de locuință se înțelege:

„Construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii”.

Dreptul de abitație nu poate să privească și alte bunuri, cum ar fi: un teren liber de construcții, o construcție cu destinație industrială sau comercială etc.

În cazul dreptului de abitație, titularul dreptului de proprietate poartă denumirea de nud proprietar și are următoarea posibilitate:

 • posibilitatea de a dispune cu privire la bun (ex: posibilitatea de a vinde bunul).

Titularul dreptului de proprietate, denumit nud proprietar, are și o serie de obligații specifice, față de titularul dreptului de abitație.

În cazul dreptului de abitație, titularul acestui drept are următoarea posibilitate:

 • să folosească locuința singur sau împreună cu persoanele menționate mai sus.

Titularul dreptului de abitație are și o serie de obligații specifice, față de titularul dreptului de proprietate, denumit nud proprietar.

Dreptul de abitație se dobândește în condițiile legii.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia dreptului de abitație, constând, printre altele, în:

 • verificarea existenței/inexistenței dreptului de abitație în patrimoniul unei persoane;
 • verificarea modului de dobândire al dreptului de abitație;
 • stabilirea drepturilor conferite unei persoane în calitatea sa de nud proprietar, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
 • stabilirea obligațiilor conferite unei persoane în calitatea sa de nud proprietar, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
 • stabilirea drepturilor conferite unei persoane în calitatea sa de titular al dreptului de abitație, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
 • stabilirea obligațiilor conferite unei persoane în calitatea sa de titular al dreptului de abitație, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
 • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale nudului proprietar împotriva oricăror atingeri aduse acestora;
 • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale titularului dreptului de abitație împotriva oricăror atingeri aduse acestora;
 • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca o anumită persoană să devină titularul unui drept de abitație;
 • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca un drept de abitație să înceteze.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de folosință asupra terenului

Bogdan Dumitru

ianuarie 3rd, 2022|Comentariile sunt închise pentru Bogdan Dumitru

Bogdan Mircea Lucian Dumitru - fondator și partener coordonator în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Bogdan este este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii NaționaleMai mult

Răzvan Popescu

ianuarie 2nd, 2022|0 Comments

Răzvan Nicolae Popescu - Fondator și partener în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Răzvan este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor dinMai mult

Cornelia Drang

ianuarie 1st, 2022|0 Comments

Cornelia Drang - avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Cornelia este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barouMai mult

Alte informații privind Dreptul de proprietate