Proprietar asupra construcției dar nu și asupra terenului aferent acesta fiind în folosință / Cazurile întâlnite în practică / Transformarea dreptului de folosință în drept de proprietate / Cum vă putem ajuta

Proprietar asupra construcției dar nu și asupra terenului aferent acesta fiind în folosință

Proprietarul unei construcții este și proprietarul terenului aferent, în marea majoritate a cazurilor.

Există însă și situații în care proprietarul unei construcții ( ex. unei case de locuit, unui apartament ) poate să nu fie și proprietarul terenului aferent ( ex. terenul de sub construcție, curtea imobilului ), ci să aibă un drept de folosință asupra acestuia și / sau asupra unei cote din din acesta ( ex. o cotă de 100 mp în indiviziune din întregul teren ).

Cazurile întâlnite în practică

Astfel de situații sunt foarte des întâlnite în cazul imobilelor construcții ( ex. case de locuit, apartamente ) dobândite în perioada ulterioară anului 1974.

La nivelul anului 1974, sub imperiul regimului comunist, dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului prin acte între vii ( ex. prin contracte de vânzare, prin contracte de donație etc ), precum și prin acte pentru cauză de moarte ( ex. prin testament ) a fost suprimată.

Ceea ce trebuie reținut este că legislația care interzicea înstrăinarea terenurilor se referea numai la terenuri, iar nu și la construcțiile existente pe acestea, acestea putând fi în continuare înstrăinate, cu obținerea aprobărilor emise de autoritățile regimului comunist.

În perioada 1974 – 1989, mulți proprietari și-au înstrăinat imobilele prin diverse tipuri de acte juridice ( ex. contracte de vânzare, contracte de schimb, contracte de donație, testamente, certificate de moștenitor etc ).

În toate aceste cazuri procedura era următoarea:

  • la momentul încheierii actului de înstrăinare dobânditorul ( ex. cumpărătorul ) primea numai dreptul de proprietate asupra construcției;
  • dreptul de proprietate asupra întregului teren aferent construcției ( atât terenul de sub construcție, cât și restul terenului aferent construcției – de ex. curtea ) se transfera în mod automat, în temeiul legii, în patrimoniul statului comunist;
  • autoritățile locale emiteau în favoarea dobânditorului construcției o decizie prin care îi atribuiau în folosință terenul aferent construcției pe durata existenței acesteia ( se atribuia în folosință numai o anumită suprafață din întreagă suprafață de teren ).

Deși aceste situații au fost generate anterior anilor 1990 acestea continuă să existe și în prezent datorită faptului că imobilele dobândite au fost înstrăinate de-a lungul timpului în mod succesiv ( ex. prin vânzări succesive, prin vânzări urmate de moșteniri etc ).

Față de aceste împrejurări, în prezent, există o serie de persoane care dețin în proprietate o anumită construcție și în folosință terenul aferent.

Deși legislația din 1974 a fost abrogată odată cu căderea regimului comunist, după anii 1990 au fost edictate alte acte normative care permiteau ca anumite persoane să cumpere anumite tipuri de construcții ( ex. construcțiile pe care le dețineau în calitate de chiriași, construcțiile locuințe, construcțiile locuințe de serviciu etc ) și să dobândească în folosință dreptul de proprietate asupra terenului aferent.

Transformarea dreptului de folosință în drept de proprietate

Ca regulă generală persoana care este proprietara unei construcții, dar nu și asupra terenului aferent, asupra acestuia având numai un drept de folosință, are posibilitatea de a-și transforma dreptul de folosință asupra terenului într-un veritabil drept de proprietate.

Această procedură poate fi urmată oricând și constă în depunerea mai multor documente în fața autorităților competente și obținerea unui document care atestă acordarea dreptului de proprietate în locul dreptului de folosință.

Pentru mai multe detalii privind obținerea dreptului de proprietate asupra terenului vă rugăm vizitați secțiunea Ordinul Prefectului.

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri vă pot oferi o gama largă de servicii în ceea ce privește situația expusă mai sus, cum ar putea fi:

  • verificarea situației juridice în care vă aflați pentru a stabili care este regimul juridic al terenului deținut;
  • identificarea actului normativ incident în cazul dreptului dumneavoastră de folosință;
  • identificarea tuturor actelor care au stat la baza acordării dreptului de folosință;
  • asistarea dumneavoastră în vederea obținerii transformării dreptului de folosință asupra terenului într-un drept de proprietate asupra terenului.

Informații suplimentare privind dreptul de folosință asupra terenului

Bogdan Dumitru

ianuarie 3rd, 2022|Comentariile sunt închise pentru Bogdan Dumitru

Bogdan Mircea Lucian Dumitru - fondator și partener coordonator în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Bogdan este este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii NaționaleMai mult

Răzvan Popescu

ianuarie 2nd, 2022|0 Comments

Răzvan Nicolae Popescu - Fondator și partener în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Răzvan este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor dinMai mult

Cornelia Drang

ianuarie 1st, 2022|0 Comments

Cornelia Drang - avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Cornelia este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barouMai mult