Servicii complete în materia dreptului de proprietate

În România, dreptul de proprietate reprezintă unul din principalele drepturi recunoscute prin intermediul Constituției României.

În acest sens sunt prevederile art. 44 alin. 1 din Constituția României:

” Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege „.

Dreptul de proprietate reprezintă unul din cele mai importante drepturi pe care o persoană, fizică sau juridică, le poate deține, motiv pentru care acesta beneficiază de o reglementare legală deosebit vastă și cuprinzătoare.

Categoriile dreptului de proprietate recunoscute în România sunt:

 • dreptul de proprietate publică;
 • dreptul de proprietate privată.

În acest sens sunt prevederile art. 552 din noul Cod civil:

” Proprietatea este publică sau privată „

Dreptul de proprietate publică aparține statului român, respectiv unităților administrativ teritoriale și are ca obiect:

 • bunurile care, prin natura lor, sunt de uz și interes public;
 • bunurile care, potrivit legii, sunt de uz și interes public.

În acest sens sunt prevederile art. 554 alin. 1 din noul Cod civil:

” Bunurile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz sau de interes public formează obiectul proprietăţii publice, însă numai dacă au fost legal dobândite de către acestea „.

Dreptul de proprietate privată este recunoscut oricărei persoane, fizice sau juridice, inclusiv statului român și unităților administrativ teritoriale și are ca obiect:

 • toate bunurile care, prin natura lor, nu sunt de uz și interes public;
 • toate bunurile care, potrivit legii, nu sunt de uz și interes public.

Dobândirea dreptului de proprietate, publică sau privată, se poate realiza numai în condițiile legii.

Existența dreptului de proprietate, în patrimoniul unei persoane, îi conferă acesteia o serie de posibilități:

 • posibilitatea de a folosi bunul (ex: posibilitate de a locui într-o casă);
 • posibilitatea de a obține beneficii în urma exploatării bunului (ex: posibilitatea de a închiria bunul);
 • posibilitatea de a dispune cu privire la bun (ex: posibilitatea de a vinde bunul).

În acest sens sunt prevederile art. 555 alin. 1 din noul Cod civil:

” Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege „.

Existența dreptului de proprietate, în patrimoniul unei persoane, în conferă acesteia și o serie de obligații:

 • obligația de a-și exercita dreptul cu bună-credință (ex: obligația de a nu-și exercita dreptul într-un mod abuziv în vederea prejudicierii drepturilor sau intereselor legitime ale altei persoane);
 • obligația de a-și exercita dreptul în limitele sale materiale (ex: obligația de a respecta limitele de vecinătate);
 • obligația de a-și exercita dreptul în limitele sale juridice (ex: obligația de a respecta condițiile impuse de lege în anumite situații).

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia dreptului de proprietate, constând, printre altele, în:

 • verificarea existenței / inexistenței dreptului de proprietate în patrimoniul unei anumite persoane;
 • stabilirea formei dreptului de proprietate, publică sau privată;
 • verificarea modului de dobândire al dreptului de proprietate;
 • stabilirea drepturilor conferite unei persoane în calitatea sa de proprietar, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
 • stabilirea obligațiilor conferite unei persoane în calitatea sa de proprietar, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
 • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarului împotriva oricăror atingeri aduse acestora;
 •  realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca o anumită persoană să devină sau să redevină proprietar.

Echipa DPA Legal