Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului civil

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat proprietarii unui teren afectat parțial de o conductă de deversare a apelor uzate cu privire la plata contravalorii lipsei de folosință a terenului.

În urma demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță obligarea proprietarului/utilizatorului conductei de deversare a apelor uzate la plata contravalorii lipsei de folosință a terenului afectat de trecerea conductei.

În anumite situații există posibilitatea ca un teren aparținând unui proprietar să fie străbătut, în tot sau în parte, de o conductă de deversare a apelor uzate, conductă aflată în proprietatea sau, după caz, utilizarea unei alte persoane.

Potrivit legislației române un teren afectat de trecerea unei astfel de conducte comporta anumite restricții, printre care se număra și aceea referitoare la interdicția ridicării unei construcții.

Proprietarul terenului poate solicita și obține contravaloarea lipsei de folosință a terenului afectat de conducta respectivă.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Dreptul de servitute/trecere

Alte informații privind Recuperarea creanțelor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult