Revendicarea unui imobil (teren)

Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului de proprietate

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat două persoane în vederea redobândirii unui imobil (teren) ocupat de o altă persoană.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță recunoașterea dreptului de proprietate și redobândirea posesiei imobilului.

În anumite situații există posibilitatea ca o persoană să dețină calitatea de proprietar asupra unui imobil (teren cu sau fără construcții) însă să nu aibă și posesia acestuia, datorită ocupării acestuia de către o altă persoană.

În vederea recunoașterii dreptului de proprietate și redobândirii posesiei asupra imobilului, proprietarul poate recurge la un remediu legal denumit în practică “actiunea în revendicare imobiliara”.

În situația în care acțiunea este găsită întemeiată, instanța de judecată recunoaște dreptul de proprietate al persoanei care îl reclamă și obligă cealaltă parte litigantă sa-i lase în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Bogdan Dumitru, Răzvan Popescu și Cornelia Drang.

Echipa DPA Legal