Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului civil

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat un coproprietar împotriva acțiunii altui coproprietar, acțiune având ca obiect suplinirea consimțământului, pe calea ordonanței președințiale, în vederea efectuării unor lucrări de construire la un imobil proprietate comună.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

În vederea efectuării unor lucrări de construire la un imobil proprietatea comună a mai multor persoane este necesar ca toți coproprietarii să-și dea acordul cu privire la acestea.

În anumite situații, daca unul dintre coproprietari refuză, într-un mod nejustificat, să-și dea acordul și dacă sunt întrunite o serie de condiții prevăzute de lege, ceilalți coproprietari se pot adresa instanței de judecată în vederea pronunțării unei hotărâri judecătorești prin care să fie suplinit acordul coproprietarului respectiv.

Procesul expus la paragraful precedent este un proces de drept comun, caz în care acesta implică o anumită durată de timp până la soluționare.

În speță, s-a pus problema dacă consimțământul coproprietarului la efectuarea lucrărilor de construire poate fi obținut pe calea ordonanței președințiale, respectiv pe calea unei proceduri mult mai rapide decât procesul de drept comun expus mai sus.

Instanța a considerat că nu se poate suplini consimțământul coproprietarului pe calea ordonanței președințiale întrucât, prin raportare la obiectul cererii, respectiv efectuarea lucrărilor de construire, condițiile impuse de lege nu sunt întrunite.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Bogdan Dumitru și Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Partajul