Ce înseamnă dreptul de proprietate / Ce poate să facă proprietarul unui bun / Limitele dreptului de proprietate / Modurile de dobândire a proprietății / Încălcări ale dreptului de proprietate / Cum vă putem ajuta

Ce înseamnă dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate este un drept recunoscut persoanelor fizice și persoanelor juridice cu privire la orice fel de bunuri indiferent de tipul și / sau natura acestora: mobile ( o mașină ), imobile ( un teren, o casă ), corporale ( lucruri tangibile cum ar putea fi un laptop ) sau necorporale ( lucruri intangibile cum ar putea fi acțiuni emise de o societate, drepturi de autor etc ).

Dreptul de proprietate este cel mai important drept real ce poate să privească un bun deoarece conferă titularului acestuia ( proprietarului ) toate prerogativele ( puterile / aptitudinile ) ce pot fi recunoscute de lege asupra unui bun.

Ce poate să facă proprietarul unui bun

Titularul dreptului de proprietate asupra unui bun are o serie de prerogative ( puteri / aptitudini / libertăți ): (i) dreptul de a poseda bunul ( dreptul de a deține controlul fizic asupra bunului ), (ii) dreptul de a folosi bunul din punct de vedere material ( dreptul de a poziționa bunul într-o locație anume, dreptul de a muta bunul etc ), (iii) dreptul de a folosi bunul din punct de vedere juridic ( dreptul de a închiria bunul ), precum și (iv) dreptul de a dispune de bun ( dreptul de a vinde bunul, dreptul de a-l distruge etc ).

Pentru mai multe informații privind drepturile coproprietarilor asupra bunului comun vă rugăm accesați secțiunea Partajul.

Limitele dreptului de proprietate

Proprietarul unui bun este obligat să-și exercite prerogativele dreptului său numai în conformitate cu cerințele legii și bunele moravuri.

Dreptul de proprietate nu este un drept absolut care să confere titularului acestuia posibilitatea de a folosi bunul său oricum, oricând și în orice condiții.

În general, fiecare drept de proprietate, independent de bunul asupra căruia poartă, implică anumite limite care trebuie respectate de proprietar.

Limitele dreptului de proprietate sunt: (i) materiale ( proprietarul unui teren poate să-și exercite prerogativele numai asupra terenului său în funcție de întinderea acestuia ), (ii) legale ( proprietarul unui teren nu poate să edifice o construcție la o distanță mai mică decât cea impusă de lege față de limita de proprietate cu terenul învecinat ), (iii) convenționale ( o persoană care și-a asumat obligația de a nu înstrăina un imobil pentru o anumită durată de timp este oprită de la vânzarea bunului ), (iv) judiciare ( proprietarul unui bun este ținut să respecte dispozițiile unei hotărâri judecătorești privind modul de folosire al bunului sau ).

Pentru mai multe detalii privind limitele dreptului de proprietate, din perspectiva dreptului proprietarului de a edifica construcții vă rugăm accesați secțiunea Desființarea construcțiilor vecinului.

Modurile de dobândire a proprietății

Dreptul de proprietate se poate dobândi numai prin modurile prevăzute de lege.

În vederea dobândirii unui drept de proprietate este necesară alegerea unei modalități permise de lege în mod expres ( ex. prin încheierea unui contract, prin dezbaterea unei moșteniri, prin uzucapiune etc ).

Încălcări ale dreptului de proprietate

Dreptul de proprietate asupra unui bun implică obligația generală a tuturor persoanelor, cu excepția proprietarului, la respectarea acestuia.

Ori de câte ori dreptul de proprietate este încălcat de către o terță persoană ( ex. un vecin, un terț, o autoritate sau instituție publică ) proprietarul are la îndemână o serie de mijloace de protecție în vederea protejării dreptului său și încetării oricărei încălcări ( ex. în situația în care un terț ocupă o suprafață de teren proprietarul poate obține o hotărâre judecătorească în vederea evacuării terțului pe de teren, în situația în care un vecin edifică o construcție cu nerespectarea distanței minime față de limita de proprietate proprietarul poate obține demolarea construcției, în situația în care o persoană sustrage un bun proprietarul are dreptul de a-l revendica etc ).

Pentru mai multe detalii privind revendicarea bunului rugăm vizitați secțiunea Acțiunea în revendicare.

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră vă poate ajuta în ceea ce privește orice fel de aspect referitor la dreptul de proprietate cum ar putea fi:

  • verificarea dacă dumneavoastră ați dobândit dreptul de proprietate prin acte valabile încheiate în condițiile legii;
  • verificarea posibilității ca o terță persoană să vă poata ataca actele de dobândire a proprietății asupra unui bun;
  • consiliere privind modurile în care puteți să vă exploatați bunul ( ce puteți și ce nu puteți să faceți cu bunul );
  • verificarea dacă dreptul dumneavoastră de proprietate este protejat împotriva pretențiilor unei terțe persoane ( ex. un eventual proces sau o eventuală executare silită );
  • stabilirea dacă dreptul dumneavoastră de proprietate a fost încălcat sau nu;
  • demararea, susținerea și finalizarea tuturor acțiunilor necesare restabilirii dreptului ( ex. revendicarea bunului, finalizarea construcției, obținerea despăgubirilor pentru lipsa de folosință a bunului și pentru orice alte prejudicii cauzate acestuia ).

Informații suplimentare privind dreptul de proprietate