Ce se înțelege prin dreptul de trecere / Locul înfundat premisa dreptului de trecere / Imobilul afectat de dreptul de trecere / Despăgubiri pentru dreptul de trecere / Cum se dobândește un drept de trecere / Cum vă putem ajuta

Ce se înțelege prin dreptul de trecere

Dreptul de trecere reprezintă dreptul proprietarului unui imobil care nu are acces direct la calea publică de a traversa unul sau mai multe imobile învecinate în vederea exploatării fondului său.

În funcție de legislația specifică dreptul de trecere poartă și denumirea de dreptul de servitute de trecere.

Locul înfundat premisa dreptului de trecere

În general, pentru a putea fi în prezența unui drept de trecere este necesară existența unui loc înfundat. Prin noțiunea de loc înfundat se înțelege un imobil ( ex. teren, construcție etc ) care nu are asigurat un acces direct la drumul public ( ex. la o stradă, o șosea etc ).

Lipsa accesului la drumul public nu trebuie înțeleasă într-un mod restrictiv. În anumite situații un imobil poate să aibă un anumit tip de acces la drumul public și, cu toate acestea, proprietarul imobilului rămâne îndreptățit să beneficieze în continuare de un alt drept de trecere.

De exemplu:

  • în situația în care la un teren se poate ajunge din drumul public numai cu piciorul, proprietarul terenului este îndreptățit să obțină și un drept de acces auto;
  • în situația în care la un teren se poate ajunge din drumul public însă calea de acces este periculoasă, proprietarul terenului este îndreptățit să obțină un drept de trecere pe o cale care nu prezintă pericol.

Imobilul afectat de dreptul de trecere

Imobilul care urmează a fi afectat de dreptul de trecere este, în principiu, imobilul învecinat.

Ca regulă generală dreptul de trecere asupra unui imobil se instituie fără consimțământul proprietarului acestuia și, de multe ori, chiar în prezența opoziției acestuia.

În măsură în care imobilul înfundat este învecinat cu o serie de imobile dreptul de trecere urmează să fie stabilit, în principiu, asupra imobilului care ar fi cel mai puțin afectat.

În toate cazurile, dreptul de trecere se stabilește într-o asemenea manieră încât să aducă atingeri cât mai mici dreptului de proprietate asupra imobilului traversat.

Despăgubiri pentru dreptul de trecere

Proprietarul imobilului asupra căruia urmează să fie stabilit dreptul de trecere are dreptul să obțină despăgubiri in schimbul asigurării exercițiului dreptului.

Despăgubirile pot fi stabilite prin diverse moduri: (i) prin lege, (ii) prin contractul dintre părți sau (iii) prin intermediul unei hotărâri judecătorești.

Cum se dobândește un drept de trecere

Ca regulă generală dreptul de trecere se constituie prin intermediul contractului încheiat între cei doi proprietari.

În situația în care proprietarii nu ajung la un consens dreptul de trecere poate fi stabilit și prin intermediul unei hotărâri judecătorești.

În anumite cazuri dreptul de trecere se stabilește direct prin lege ( ex. dreptul autorităților de a traversa anumite imobile cu rețele edilitare sub forma conductelor de apă sau gaze, canalelor sau cablurilor electrice subterane sau aeriene ).

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră vă poate ajuta în ceea ce privește toate aspectele legate de dreptul de trecere, cum ar putea fi:

  • stabilirea dacă imobilul dumneavoastră poate fi catalogat sau nu ca un loc înfundat;
  • stabilirea modului în care dreptul dumneavoastră de trecere să fie stabilit și recunoscut;
  • protejarea dreptului de trecere și asigurarea exercitării efective a acestuia;
  • obținerea despăgubirilor pentru dreptul de trecere;
  • demararea, susținerea și finalizarea tuturor remediilor legale în vederea obținerii încetării dreptului de trecere sau stabilirii acestuia pe un alt traseu.

Informații suplimentare privind dreptul de servitute / trecere