Servicii complete în materia dreptului de servitute

Dreptul de servitute reprezintă o prerogativă stabilită în folosul unui imobil aparținând unui proprietar, prin grevarea unui imobil aparținând unui alt proprietar.

În acest sens sunt prevederile art. 755 alin. 1 din noul Cod civil:

„Servitutea este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar”.

Imobilul în favoarea căruia este stabilită servitutea poartă denumirea de fond dominant.

Imobilul asupra căruia este stabilită servitutea poartă denumirea de fond aservit.

Una dintre cele mai întâlnite forme ale dreptului de servitute constă în dreptul de trecere la drumul public.

Există unele situatii în care proprietarul unui imobil nu are acces la drumul public direct din proprietatea sa, motiv pentru care acesta ajunge la drumul public prin exercitarea unui drept de trecere pe un teren aparținând unui alt proprietar, teren care are acces direct la drumul public.

În plus față de dreptul de trecere există o serie de alte forme ale dreptului de servitute (ex: servitutea de a nu construi la o distanță mai mică de …, servitutea de a nu construi la o înălțime mai mare de …, servitutea de vedere etc.).

Existența unui drept de servitute generează anumite drepturi și obligații specifice, atât în ceea ce privește proprietarul fondului dominant, cât și în ceea ce privește proprietarul fondului aservit.

Dreptul de servitute se dobândește în condițiile legii.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia dreptului de servitute, constând, printre altele, în:

  • verificarea existenței/inexistenței dreptului de servitute in patrimoniul unei persoane;
  • verificarea modului de dobândire al dreptului de servitute;
  • stabilirea drepturilor conferite proprietarului fondului dominant, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
  • stabilirea obligațiilor conferite proprietarului fondului dominant, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
  • stabilirea drepturilor conferite proprietarului fondului aservit, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
  • stabilirea obligațiilor conferite proprietarului fondului aservit, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
  • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarului fondului dominant împotriva oricăror atingeri aduse acestora;
  • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarului fondului aservit împotriva oricăror atingeri aduse acestora;
  • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca o anumită persoană să devină titularul unui drept de servitute;
  • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca un drept de servitute sa înceteze.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de servitute/trecere